Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark

Marts 2018

20-3-2018

Store Drosseldag vi så hele 46 Sangdrosler og 80 Solsorte

Tur sydpå blev hentet af HeB kl 08,00, dagen var ud over droslerne en dårlig obsdag, det passede desværre med lavvande hele dagen så ikke så meget at berette.Spidsænderne var meget aktive over Ribe Østerå her en han og en hun

Spidsænderne var meget aktive over Ribe Østerå her en han

Ribe Østerå med Ribe Domkirke i baggrunden

Solsortebusken. Kæmpe Solsortefald på det nordlige Rømø i dag vi talte 80 her

Engpiber på diget,  Brøns enge.

13-3-2018
Skøn tur med HeB som jeg hentede 08.10  Dagens bedste var nok da vi fandt en Havørnerede ikke langt fra Esbjerg, den ene sad ved reden imens makkeren rugede se foto herunder. Billedet er taget på lang afstand 500m digiscoping med fuld skrald på telefonen og okularet derfor ikke ret skarp. Ellers kørte vi sydpå til mange forskellige lokaliteter, nævnes skal ved Ribe Østerå Hvid Vipstjert, og flyvende syngende Misteldrossel ikke oplevet før, ellers se dagens obs.


Havørnerede se tekst øverst
Knopsvane PN77 på Tange bakker

Knopsvane PN77 på Tange bakker
Mærkelige Store Gråsiskener her på Tange Bakker
Trækkende Viber Ribe Østerå med Seem kirke i baggruden
Blisgæs, Nordlige klæggrav KammerslusenSkeand og Pibeænder, Nordlige klæggrav Kammerslusen

12-3-2018
Kørte en smut om til Ho-Vejers-Blåvand området.  Ikke meget at komme efter deromme, nævnes skal årets første Stor Præstekrave på Vejers strand og første Hvid Vipstjert overflyvende ved Ho havn.


Stor Præstekrave, Vejers strand

Stor Præstekrave, Vejers strand


Stor Præstekrave, Vejers strand, klik for stor i nederste højre hjørne

Sortstrubet Bynkefugl én af 5 fugle på Grønningen Blåvand

Sortstrubet Bynkefugl én af 5 fugle på Grønningen Blåvand
Sortstrubet Bynkefugl én af 5 fugle på Grønningen Blåvand
klik for stor i nederste højre hjørne

Sanglærkerne var på dubberne i dag omme på Ny eng de var overalt.9-3-2018
Gåtur i Vognsbølparken, Esbjerg. Her var Grønspætten på dubberne gjaldede flere gange ud over parken, en flok Vindrosler var ankommet, og i Elletræerne fouragerede Grønsiskener, Træløber på træløberstien m.m. se obs herunder3-3-2018
Har lige opdateret facebook siden NaturSydVest som jeg er blevet administrator for, du skulle melde dig ind her, prisen er 100,- for et år. Fremragende ture de laver med meget kompetente turledere. Alt sammen bliver afholdt stille og roligt. Prøv det du vil ikke fortryde.

2-3-2018
I dag landede den meget smukke Sjagger på foderpladsen, stille og roligt gik den rundt blandt 16 Solsorte og spiste gryn, den plejer at være agressiv over for andre fugle men ikke her. Jeg kørte ned på havnen for at se hvad der skete på fuglefronten, der skete absolut intet men tog et foto af en næsten sommerhættemåge manglede kun meget lidt af hætten for at være klar. foto herunder.

I dag landede Sjaggeren på foderpladsen

I dag landede Sjaggeren på foderpladsen

Hættemåge Esbjerg havn, vi er der snart kan man sige.

1-3-2018

Skønt-skønt en Sangdrossel landede på foderpladsen i dag, den fandt straks en havesnegl, og på det øverste foto ses hvordan den knalder sneglen ned i flisekanten der gøres klar højt oppe fra, på det næste foto ser den efter om den har fået nok det havde den sneglen blev lagt på flisen og sneglen blev pillet ud af huset. Nyt årsX. Foto er taget igennem 2 lag glas, så velpudsede vinduer 😁
.