Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark
Februar 2018

27-2-2018
Blev hentet af HeB kl 08,05. Vi kørte mod Blåvand m.m. Der var ikke mange fugle i den stærke og iskolde blæst. 15 min. ude i kulden på stranden ved Lille Strandvej kunne lige klares men så var det også med at komme ind i bilen, vi ville finde en Amerikansk Sortand den var ikke her men Hvinand, Ederfugl, Sortand, sydtrækkende Knopsvaner. Videre til den store P plads ved Hvidbjerg Strand her var billedet det samme, fortsatte ud til høfte 11 men et stort minus blev det også her, vi opgav..... Herfra fortsatte vi til Nyeng i Ho, på vej dertil er der et par foderbrætter ved nogle sommerhuse og dem skal man holde øje med i det her vejr, her var Jernspurv nyt års X til HeB, Kvækerfinke, Bogfinke, Mejser, Gråspurv, Skovspurv m.m. Selve Nyeng var en tynd kop te, mener vi kun så Stære og Sanglærker og 8 overflyvende Kortnæbbet Gås. Vi rundede Skallingen 2 Viber 3 Skærpiber 5 Sanglærker det var alt her, blev enige om at køre hjem i varmen og på vejen obsede vi en flot Blå Kærhøg hun på markerne i Kjelst. Se foto fra turen herunder. I skrivende stund småsner det her i Fovrfeldt imens Solsort 8, Ringdue, Tyrkerdue, Rødhals 2 det giver ballade, Bogfinke, Gærdesmutte, og Husskade hygger sig på foderpladsen.
Blå Kærhøg, markerne i Kjelst

Blå Kærhøg, markerne i Kjelst

Blå Kærhøg, markerne i Kjelst

Blå Kærhøg, markerne i Kjelst

Blå Kærhøg, markerne i Kjelst

Almindelig Ryle på is, panderne på Skallimgen

Skærpiber 1 af 3 fugle på Skallingen

Vibe i panderne på Skallingen


23-2-2018

Hærfuglen, vækkeuret om morgenen
Munkeparakitter i en lille koloni
Lige hjemkommet fra en uge på Gran Canaria, turen var ikke nogen fugletur, men lidt fuglefoto blev det til alligevel. Hærfuglen kunne jeg betragte hver dag fra vores terrasse, parakitterne er overalt på sydøen, jeg så 2 arter Munke og Lille Alexanderparakit. Tyrkerduer og Spansk Spurv var karakterfugl på hotellet. Ved reservatet Dunas de Maspalomas ligger en lille sø som indeholder en stor bestand af Silkehejrer og Middelhavssølvmåger enkelte Audoinsmåger sås også her. I bjergene så og hørte jeg racen af Stor Flagspætte Dendrocopos major thanneri og flere Canariske Ravne Corvus corax tingitanus.

Hærfuglen, vækkeuret om morgenen
Lille Alexanderparakit

Munkeparakitter i en lille koloni
Spansk Spurv ved vores terrasse de var meget talrig

Spansk Spurv ved vores terrasse de var meget talrig

Silkehejre ved Dunas de Maspalomas 

Silkehejre ved Dunas de Maspalomas 

Silkehejre ved Dunas de Maspalomas 

Silkehejrer ved Dunas de Maspalomas 

Tyrkerdue ved vores terrasse, de er meget mørke i forhold til de danske

Tyrkerdue ved vores terrasse, de er meget mørke i forhold til de danske
Audoinsmåge, Dunas de Maspalomas, Silkehejre i baggrunden.
Audoinsmåge, Dunas de Maspalomas

Middelhavssølvmåger med Hættemåge i baggrunden her ved Dunas de Maspalomas 

Sprinkrabbe Grapsus Albolineatus på klipperne ved San Agustin.

Sprinkrabbe Grapsus Albolineatus på klipperne ved San Agustin.


8-2-2018


Natugle på Vrads Sande

Natugle på Vrads Sande
Natugle på Vrads Sande
Dagens fugleobs. skulle i dag foregå på Vrads Sande oppe nordpå
Targetarten var Nøddekrige. Vi HeB og PPo gik og vi gik ingen Nøddekrige plantagen var usandsynlig fugletom, ligepludselig sad der en Stor Tornskade foran os og få Sortmejser gav lyd inde fra plantagen. Området myldrer med Ravne jeg talte 10 overflyvende. Hans Knakkergaard skulle inspicere en uglekasse og vi blev inviteret med for at kikke, og jeps der var Natugle i kassen.

Stor Tornskade på Vrads Sande

Stor Tornskade på Vrads Sande

Dagens sparsomme obs.


6-2-2018

Sangsvaner i Kongens mose
Sangsvaner ved Kongsbjerg
En stor gulnæbbet svanedag havde vi HeB og PPo. Vi kørte til
Draved skov man ved jo aldrig her, men skoven var lidt død, det bedste var en Huldue i redehul. Kongens mose kunne vise Sangsvaner og en Stor Tornskade sad derude i frostdisen, en kæmpe flok Sjaggere på mindst 200 på markerne. På en mark ved Kongsbjerg rastede 2
Traner, Pibe og Sangsvaner 162, Kortnæbbet Gås 8. Tønder by ved
Vidåen her fouragerede en stor flok Grå og Grønsisken i Elletræerne, jeg ser en hvid sukkerknaldovergump flyve op fra jorden og så siger HeB den sidder her, en næsten helt hvid fugl med hvide flanker Hvidsisken på notesbogen, nåede desværre ikke noget foto for sek. efter var hele flokken videre. Stedet kunne også byde på Bjergvipstjert og Kernebider. Natuglen som sidste år opholdt sig på lokaliteten var desværre negativ. Ballum enge igen masser af gulnæbbede svaner. Rømødæmningen 4 Sølvhejrer kunne nydes her. Stormmåge træf i Astrup ca. 1000 fugle jeg har aldrig set så mange på samme sted før. En flok på 35 Bjergirisk fløj rundt på Hillerup enge, og endelig 32 Tyrkerduer på overnatningsplads i Vilslev.


Tranepar ved Kongsbjerg

Ja der var mange gulnæbbede svaner rundt omkring her ved Kongsbjerg

Sangsvaner med 2k fugle ug Pibesvaner

Sangsvaner med 3 Pibesvaner, Ballum enge

Sølvhejre set fra Rømødæmningen

Gæs over Sneum sluse i solnedgang

Esbjerg i solnedgang set fra Sneum sluse

Dagens observationer

3-2-2018


Islom på Hvidbjerg strand
Islom på Hvidbjerg strand
En smækker lækker Islom vi HeB og PPo havde på Hvidbjerg
strand imellem høfte 1 og 2 ca. 300 meter ude. En rødlom rastede også med 200 Sortænder og 2 Hvinander, en Havlit trak syd. Grønningen kunne fremvise de sædvanlige måger, 35 Grågæs og en hun Sortstrubet Bynkefugl. 15 Kvækerfinker i Ho by. På hjemturen på Skødstrup enge sad en flok Gulspurve på 36 med Sjaggere. Broeng grusgrav fløj 5 Nilgæs rundt.


Dagens obs.


2-2-2018

Henrik Brandt og PPo tar til Hvidbjerg strand for at lede efter Islom i morgen kl. 10.30


1-2-2018


Stormmågetræf på Kjelst enge
 på vejen til Hvidbjerg
Jeg ville forbi Hvidbjerg strand for at se om de Sortgrå Ryler var
De hårdfører Sortgrå Ryler
presset længere ind på høfte 11 i den hårde vind, det var de en smule men for vildt som de bare står og står alt imens vind og skum/vand står dem om ørene, de rørte sig ikke en millimeter de 6-7 minutter jeg var der. ellers skete der intet på Grønningen ud over en 300 måger som var igang på vaskeriet efter besøg på havet se foto


De hårdfører Sortgrå Ryler
her i vand/skumsprøjt
Mågevaskepladsen på GrønningenHo enge totalt oversvømmet
Pressede Sanglærker på Nyeng
Jeg kørte til Nyeng i Ho hvor vandet stod vildt højt på engene, ikke så mange fugle men en Vandrefalk, Knortegås 70, Gravand 150,Storspove 10, Sanglærke 4, blev set.
På markerne i Ho på hjemvejen sås Vindrossel 10 og 5 Sjaggere.Storspoverne var trængt tilbage på engen på grund af meget vand

En lidt trist Vandrefalk skrutter sig i den hårde vind, Marbækskrænterne i baggrunden
Fiskehejre over Nyeng.
Vindrosler på Ho engeDagens obs.