Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark
Mandag den 29/11 - 2010

En vandrefalk kom susende i lav højde sydlig retning over P pladsen Sædding centret 14,20

Onsdag den 24/11 - 2010

En smuttur i mit område....... og hvor er der fugletomt

Det bedste var en flok på 70 Bomlærker, 150 Ringduer til overnatning, Bogfinke en flok på 100 fugle, Stor Gråsisken en enkelt

Farvemærket Svartbag på Esbjerg havn... Norsk fugl

Mandag den 22/11 - 2010

Marbæk Plantage efter pyntegrønt, imens 90 Grønsiskener snakkede over vores hoveder ivrigt fouragerende

200 Alliker overflyvende min matrikel til overnatning på havnen

Grønsisken

Mandag den 15/11 - 2010

Gåtur rundt om Damhussøen Vanløse KBH. 3,4 km.

Lille Skallesluger, Toppet Lappedykker 15, 80 Silkehaler, Stillits 8, tusinder af Blishøns et syn som vi aldrig ser på vestkysten. Troldand og Taffeland ligeledes i store tal igen ses ikke på vestkysten. Se 8 foto fra dagen herunder.
Se også foto af farvemærkede måger nederst på denne dato

3 foto af Silkehalerne en flok på 80 fugleStillits en flok på 8 fugle lige over mig
Lille Skallesluger ♂ i overgangsdragt
Parti fra Damhussøen
Parti fra Damhussøen
En mærkelig lys and (Gråand)

Farvemærkede måger fra foderpladsen ved kroen Damhussøen KBH.


Søndag den 14/11 - 2010

2 nye årsarter i København


Kaspisk Måge med norsk ring V483 Damhussøen sydvesthjørnet ved Damhuskroen.
Silkehale Risagervej ved Damhussøen

Tirsdag den 9/11 - 2010

Fovrfeldtbækkens udløb: Gråmåge 1k, Måge sp. 200, Lille Kobbersneppe 25, Storspove 2.
Sneum digesø: Musvåge 4, Fjeldvåge 1, Tårnfalk 1, Blå Kærhøg 1♀, Pibeand 500, Krikand 150, typisk med disse tal når der er jagttid så ligger de i søen fremfor forlandet hvor de bliver plaffet ned, Sangsvane 2.
Sneum enge: Vibe 300, Hjejle 400.
Darum enge: Vibe, Hjejle, Musvåge 2, Ringdue 80 i høstet majsmark, Fiskehejre 2, Rådyr 2.
Vilslev enge: Bomlærke 32, Musvåge 3, Tårnfalk 2, Blå Kærhøg 2 brune, Sangsvane 24 overflyvende.1k Gråmåge ved Fovrfeldtbækkens udløb, dette foto er taget igennem teleskopet....yderlig 2 foto af Gråmåge herunder


Krikænder i Sneum digesø

Fredag den 5/11 - 2010

Vejers strand med Thorshane 1s, Søkonger 3s, Smålom, Sule, Rider.
Lidt skuffende i kulingsstyrke fra vest senere nordvest


Søkonger i havet på Vejers strand.

Onsdag den 3/11 - 2010

Lille Kobbersneppe Fovrfeldbækkens udløb
Lomvie på Børsmose strand
Lomvie på Børsmose strand
De har mange farver kragerne ved Fovrfeldtbækkens udløb
Lille Kobbersneppe Fovrfeldbækkens udløb