Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark

Oktober 2008

Fredag den 31

Thorshane 1k han

Afgang til Blåvand kl. 07,30. Her skete ikke så meget i dag, en runde i mosen med Henrik Knudsen og Freddy Hansen. Stor Tornskade 1, Munk 2 hanner, Sortstrubet Bynkefugl, Blå Kærhøg juv. fugl, Silkehale, overtrækkende Kortnæbbede Gæs. Vi mødte formanden Hjorth med frue og fik en hyggelig sludder om dit og datten. Ved afslutningen på turen fik Freddy en opringning fra stranden som lød Thorshane på 3 m. afstand. Vi drønede derud og ja den var god nok en Thorshane han 1k fou. på livet løs. Alt imens jeg går og fotograferer dukker Jonas op med et kæmpenet som det lykkedes ham at få ned over fuglen, og det kunne kun lade sig gøre fordi sådanne svømmesnepper er meget tillidsfulde, den blev ringmærket m.m.

Thorshane 1k han
Kanon lækker fugl
Jonas meget tætpå fuglen
Og haps så gik den i nettet
Bemærk svømmelapper på tæerne, tilpasset til deres svømmende levevis


Fuglefængeren i Blåvand


Torsdag den 30

Blåstjert 1k

Hvilken dag, kl. er 07,30 jeg sidder derhjemme og drikker morgenkaffe med fruen da Mikkel Holck ringer fra Blåvand. Jonas har fanget en Blåstjert.... ok jeg kommer. Jager lidt på konen da jeg skal køre hende ind på arbejde inde i byen hun skal møde kl. 08,00, og jeg siger jer der er trafik ved den tid og nyt DK X skulle nåes så kender mange vist resten. Jeg fik ringet til Jens Ole Byskov og ja han var helt oppe og køre......du skal stå nede på vejen om 5 min. Og vi kørte til Blåvand. Alt drillede på vejen derud, en stærk tåge, lastbiler, traktorer og da vi er 200m. fra jernbaneoverskæringen i Janderup siger Jens Ole, nu skal det nok passe at bommen går ned og hvad skete bommen gik ned få sek. efter. Men vi nåede Blåvand i go tid og hyggede os med Blåstjerten i 10 min. hvorefter den blev sluppet i Vesterled. I skrivende stund bibber det ind på mobilen at den er genfanget kl. 13,35. Vi skal hjemover og da vi når Tarphagebroen ringer mobilen igen det er igen Mikkel som siger at i godt kan vende om da Jonas nu har fanget en Brun Løvsanger, rundt med bilen og til Blåvand igen efter endnu et nyt DK X (der var flere som var nået helt hjem til Esbjerg) Vi ankom igen og der stod Jonas med en lille lækker sag se bare billederne. Fra gården på fuglestationen havde vi rastende Silkehale og en Stor Tornskade overflyvende P pladsen, 10 små Korsnæb, Munk hun, Sorstrubet Bynkefugl. Tak til Mikkel og Jonas for hurtige opringninger. Puh ha en dag i Blåvand se bare herunder
tors blåstjert 1k ringm 07.30 blåvand fuglestation jog,mik, teo
tors brunløvs ringm 09.10 blåvand fuglestation jog,mik, bej
tors fuglekongesanger r 12.40 skallingen bej,via mik
tors 13:35 blåstjert genfanget blåvand jog.
tor blåvandshuk thorshane nv 1400 i strandkanten TEO

Blåstjert 1k
Blåstjert 1k
Blåstjert 1k
Blåstjert 1k
Brun Løvsanger
Brun Løvsanger
Brun Løvsanger
Brun Løvsanger
Lille Korsnæb han
Lille Korsnæb han

Onsdag den 29

Obsholdet i dag fra venstre Jens Ole Byskov, Troels Eske Ortvad, Bent Jacobsen, siddende Mikkel Holch og undertegnede.

Jens Ole Byskov var ved mig kl.07,50 afgang til Blåvandshuk, hvor der ikke skete ret meget. Det var stæredag mange tusinde stære trak syd. Rørspurve, Fuglekonger, mange Sanglærker, Dværgmåger, Havterner, Rider alle sydtrækkende. 5 Musvåger, Blå kærhøg hun, 10 Spurvehøge alle udtrækkende. En skovsneppe lod sig også se flyvende imellem klitterne. Jonas havde 11 Silkehaler i stationshaven. Og ja det var det, vi var tilbage i Esbjerg kl 12,30

Udtrækkende Musvåge

Tirsdag den 28

Thorshane 1k

Jeg ville op og se Thorshaner i Hvide Sande, jeg fik fat i Jens Ole Byskov om han ville med. Ja så gerne var svaret og vi kørte fra Esbjerg kl 08,00. Straks vi ankom til nordre mole i Hvide Sande mødte vi en fuglekigger som kunne fortælle at der lå én ude for enden af molen. Vi fik straks øje på Thorshanen en 1k fugl og jeg tog foto i et forrygende skumsprøjt, og hov der kom en fugl mere, flyvende lige for næsen af os så jeg fik sørme også ef foto af en flyvende Thorshane. 5 Skærpiber fou. på molen sammen med en Bjergvipstjert og Dværgmåger fou. på molespidsen. På tilbagevejen rastede Snespurve og Fuglekonger og en Sortand hun lå i det stille vand tæt på P pladsen.
På vejen til Esbjerg kørte vi over Børsmose Strand og satte skoperne op. Og hvad skete efter få min.? En Thorshane 1k syd siger Jens Ole og jeg får den hurtig i kikkerten, 2 point til landskampen. Og så var vi kørt til Hvide Sande efter den. Ak ja sådan kan det gå. Ellers var der ikke meget i Børsmose Snespurv 5, Ride, Sanglærke, Bramgås 65, Strandskade 55, Fiskehejre 1, alle sydtrækkende, Spurvehøg 1 indtrækkende og 50 rastende Sandløber.

Thorshane 1k
Thorshane 1k
Thorshane 1k
Sydtrækkende Strandskader
Rastende Sortand
Rastende Snespurv
Sydtrækkende Bramgæs


Søndag den 26

Hentede Sven Bødker i Hjerting kl.08,00 i øsende regnvejr hvorefter vi kørte på havobs. i Blåvand. Det skal siges med det samme det var en lortedag med meget få fugle, 6 smålom syd, Alk og Lomvie syd, ca 10 Dværgmåger unge og gamle syd, 2 Knortegæs syd, h/f terner syd og endelig en Sortstrubet Bynkefugl han på tråden bag ved skuret. Det var det, indtil vi kørte hjem kl 11,50. Efter jeg havde sat Sven af kørte jeg til Fourfeldt bækkens udløb. Der sad en flok på 20 Grønirisker i en busk og så kom Spurvehøgen susende og så var der kun 19 den fløj over på Gravlundvej med byttet. Det gik så hurtigt at jeg slet ikke nåede at tænke på et foto. 3 Husrødstjerter fouragerede rundt i området samt en flok Blåmejser på 15. Og så hjem i tørvejr for det stod stadig ned i stænger.

Sortstrubet Bynkefugl han. Bemærk regnen


Lørdag den 25

Rastende Sandløbere stranden på Fanø

Vi Henrik Brandt, Jens Ole Byskov, Sven Bødker og undertegnede mødtes ved mig kl. 08,00 hvorefter turen gik til Fanø. Første stop Mindelunden i Sønderho Gråsisken. Stor Flagspætte, Sortmejse, Henrik trampede 2 Skovsnepper op her. En fuglerig mark i nærheden stor flok Kvækerfinke, 28 Tyrkerduer, Sang og Vindrosler. Diget i Sønderho Mørkbuget Knortegås 75, store flokke af Islandske Ryler, Pibeænder, Dobbeltbekkasin 8, Hvidklire, Rødben, Musvåge, Spurvehøg. Sønderho by vrimlede med drosler særlig mange Solsorte. Henrik mente han havde en spændende Phylloscopus sanger som blev undersøgt nærmere uden held. Lidt kratlusk her, hvor jeg havde Fuglekonger Jens Ole og Henrik havde en Munk han. Sønderho strand, her blev lusket meget rundt men det blev kun ved Rørspurve, Fjeldvåge, Mange Skovspurve, 2 døde Suler, Blåmejser, Svend havde Snespurv. Vi havde håbet på at Dværgværlingen stadig var i området men nej. Vi kørte i langsom tempo nordpå på stranden hvor der var Sandløbere, Stenvendere, Islandske Ryler, Alm Ryler og måger sp. i tusinder overalt på hele strækningen fra Sønderho til opkørslen ved Fanø bad. Lige som vi drejer af for at køre op fra stranden får jeg øje på en småfugl som lander ude på stranden, afstanden var desværre for stor for mig til at jeg sikker kunne bestemme var det var. Jeg udpeger stedet for de andre som var sikker på at det var en Storpiber. Ligesom Sven begynder at køre derud letter fuglen og flyver sydpå vi kører efter men den findes ikke igen og desværre ingen Storpiber til mig. Lystbådehavnen, Knortegås, meget sen Landsvale, Rødben, Spurvehøg og Storspover. Vi tog færgen tilbage til Esbjeg kl.14,05 og herfra havde vi 2 Dværgmåger. Vi kørte rundt om Fourfeldtbækkens udløb desværre med højvande, her var det bedste Eva F. Henriksen på sin plads med foto og teleskop og en tålmodighed mange drømmer om. Næstbedst var en Dværgmåge.
Tak for i dag Henrik, Jens Ole, og Sven.

Eva på plads ved Fourfeldtbækkens udløb.

Kratlusker Mindelunden Sønderho, Fanø her Jens Ole Byskov
Og her endnu én Henrik Brandt

Fredag den 24

Hvidbrynet Løvsanger ringmærket kl. 15.00 (9'ende i år ny rekord)Blåvand fuglestation ski,bej,

Torsdag den 23

Så har Jonas fanget sin 8 Hvidbrynet Løvsanger i Blåvand i dette efterår
-------------------------------------------------

Se omvendt Ringdrossel (underlig Solsort) foto Henrik Brandt

Onsdag den 22

Småbyger på hukket gav flotte naturscenerier

Afgang til Blåvandshuk kl 07,50 vinden ser rimelig ud fra Vest. Ankomst Blåvandshuk kl 08,15 Jeg mødte Henrik Knudsen på P pladsen han ville også på hukket så vi fulgtes ad derud bag skuret. Der skete ikke meget 2 Lomvier nord 2 Dværgmåger syd, Mikkel Holck og Troels Eske Ortvad kom lidt efter. Så måtte der ske noget. Flere op til 50 Dværgmåger syd og fouragerende flest adulte fugle, en Storkjove syd i revet lidt efter en Alm. Kjove jagende, flere h/f terner fouragerende, Rider 1k og adulte syd, Rødlommer i alt 6 syd, en Kortnæbbet Gås landede på stranden hvor flere Sandløbere drønede rundt imellem Sølv og Sildemåger, overflyvende Bjergvipstjert. 5 Suler trak nord. Henrik måtte forlade os da Jonas fra fuglestationen ringede efter hjælp nettene var tæt af mejser, det kunne også ses ved skuret vi var nærmest ved at blive fløjet omkuld af mejseflokke hovedsagelig Blåmejser og Sortmejser et skud på 5oo fugle er nok ikke helt skæv, ca. 50 overflyvende Lille Korsnæb og 14 trækkende Spurvehøg. Henrik Brandt indfandt sig han gik efter Sabinemåge til landskampen. 2 hanner Sortstrubede Bynkefugle fouragerede i Hyben bag skuret. Kl var blevet 13,30 jeg måtte hjemover skulle hente konen og ind i byen efter en gave til Jens Ole Byskov som fylder 65 i dag TILLYKKE JENS OLE. Om Henrik fik Sabinemågen vides ikke.
Ps. havde glemt notesbogen men jeg mener at det meste er kommet med.
Jonas fangede iøvrigt en Hvidbrynet Løvsanger i dag

1k Dværgmåge i revet

Tirsdag den 21

Medobservatører på Blåvandshuk i dag, fra venstre Jens Ole Byskov, Mikkel Holck og Troels Eske Ortvad.
Dagens obs.
3k Sule nordtrækkende

Mandag den 20

Solsort med hvid issestribe
Dagens obs.
Vindrossel
Vindrossel, var der en orm

Vindrossel

Fredag den 17

Megahit på Grønningen Blåvand.... Stribet Græshoppesanger


Torsdag den 16

Herunder 4 foto af Lundsanger fra HvidbjergDagens obs.


Tirsdag den 14

Nye uglemærker til samlingen se mere


Mandag den 13

Fuglekongesanger se mere her
Dagens obs.
Silkehejre over Nyeng
Silkehejre på Nyeng

Fredag den 10

Lille Fluesnapper i ponyindhegningen overfor Skalling laboratoriet
Dagens obs.
Lille Fluesnapper i ponyindhegningen overfor Skalling laboratoriet
Skærpiber rastende på stranden i Børsmose
Mørkbuget Knortegås sydtrækkende Børsmose strand

Onsdag den 8

1 af 2 Rødtoppede Fuglekonger
Dagens obs.

Mandag den 6

Lille/Stor Korsnæb han, har tyrenakke, men næbbet er nok lidt længere end højt
Dagens obs på en længere motionstur.
Lille Korsnæb hun
Lille/Stor Korsnæb han, har tyrenakke, er i fyrkogler?

Søndag den 5

Stor Stormsvale

Dagens obs.Esbjeg vandt 1-0

Storkjove inde over stranden.

Lørdag den 4

16:16 DK lør 15.25 kuhls fou->langsomt n + sabinemåge sønderho strand fanø kif via pkj
16:04 SUB lør ll flue + hvidbr løvs 2 vejers klitplantage n 15.45- fsh mmj
12:58 SUB egnesøvej vejers nu 4 hv. bryn lør 12.45. ozg mmj fsh
12:52 DK lør 12- dværgværling rst me rørspurve sønderho strand syd for nedkørslen svr* pkj
12:10 RB lør hvidbr løvs torskevej vejers 12- fsh ozg lst mmj
11:28 RB søn 11.24 hvidbrynet løvs høgsbro plantage. sop
11:08 RB lør hvidbryn skallimglab 1100-sal
10:54 RB lør hvidbrynet løvs + ll. flue 10.45- satelitstationen, blåvand hkn via msn
10:40 RB lør 1010- hvidbrynet r nø f krydset mellem vejersvejen og kallemærskvejen
08:56 SUB lør. hvidbrynet løvs rast gl. hviding kirke 08:45 kuc


Trods disse udmeldinger i mit område er jeg kold, jeg tager en hyggedag hjemme med konen, håndbold i fjernsynet hvor Esbjergs damer lammetævede GOGs damer med 11 mål,og dertil en kold pilsner, der er andet i livet end fugle ik da

Fredag den 3

Lille Fluesnapper, forholdene var ikke til bedre billeder

Dagens obs.
Rødtoppet Fuglekonge 1 af 2 fugle.
Onsdag den 1

Hvidbrynet Løvsanger (arkivfoto)
Dagens obs.