Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark
31-5-2013
Ankomst til Blåvand kl. 06.30, hkn var længe igang, en times tid efter kom bej og heb dryssende.....
Jeg ville se og høre Gulirisk som også lykkedes, havde den over hovedet med det karakteristiske kald, ca. 4 Karmindompapper hvoraf jeg så en håndholdt han, var med på et par netrunder som gav Gulbug, Bysvale, Munk, Gransanger, Karmindompap og Lille Gråsisken...

se turens obs her

229 årsarter se dem her  +2 uglearter som er hemmelig i basen.
se 4 foto fra turen herunder

Bysvale ringmærket

Gulspurveparret i fyrhaven har travlt med fodring af ungerne

Karmindompap han

Stillits i fyrhaven

30-5-2013 kl.22,50
Marbæk Plantage efter Natravn som lykkedes med 2 fugle, hørtes meget fint....

Smuk aften solnedgang over Ho bugt, fra Marbæk.28-5-2013
TIRSDAGSTUR med  heb, saac og ppo.
Vi kørte til Blåvand fuglestation og var enige om at Blåvand i dag slog kontra på Prærietranen på Møn.
Vi stod ud af bilen og fik en kort snak med hkn, walkien brød ind det var bej fra mosen, se lige på den hejre der går højre om fyret det ligner sgu da en purpur. Vi fik en brat opvågning da hejren kom over vores hoveder på max 30m. det var en Purpurhejre nyt DK x i bogen tak bej.. alt det imens Karmindompapperne sang for fuld hals i Blåvand denne skønne morgen. Vi forsøgte at genfinde hejren på Grønningen og Skallingen men uden held, jeg fik desværre ikke foto af fuglen kameraet lå i bilen, og kan du så lære ppo at være mere forberedt når du er i Blåvand....ska nok
På Skallingen havde vi Hedehøg, Dværgterne og 4 overflyvende Skestorke.
Og så kommer det sjove, heb og ppo blev pludselig enige om at køre til Møn efter den meget sjældne Prærietrane, vi ringede rundt til mange om de ville med der var et positiv svar nemlig Kim Mogensen fra Grindsted. Vi aftalte at mødes ved Mac .Donalds i Vejen kl 14,30 og Kim indvilgede i at køre DET VAR FATAL ;-))
En halv time inden vi var på Møn indløb meldingen om at tranen ikke var set siden middag så vi blev enige om at køre ud til Møns klint hvor der var set Lundsanger tidligere på dagen, den var ikke på plads og vi blev enige om at køre de få km. til tranen for at se om vi kunne finde den. Men men Kims bil ville ikke starte og resten af historien kan du se på billederne herunder. Vi blev transpoteret til Ringsted hvor der holdt en lånebil og turen gik vestpå. Dog ikke længere end til syd for Slagelse hvor vi var ved Nysø og hørte Flodsanger igen vestpå til Kolding hvor vi igen tog en afstikker for at høre Plettet Rørvagtel som var maget fin. Hjemme kl 02,00 og dagen startede kl 05,30 så ppo var meget træt.

se dagens obs.
227 årsarter se dem her  +2 uglearter som er hemmelig i basen.
se 7 foto fra turen herunder

Karmindompap han fra Blåvand


Gulbug fra Blåvand

2 af 4 overflyvende Skestorke på Skallingen

Så gik det over stok og sten med Kim`s bil bagpå igennem Møns skønne natur.

Godt humør trods dippet


Det blev et stort nul, men humøret var højt. Ja utrolig hvad man kommer ud for som ornitolog.

Så er vi nået til Ringsted ved 23 tiden


27-5-2013
På vej hjem fra familiebesøg i KBH kørte fruen og ppo en afstikker på 4 km fra motorvejen ved Slagelse for at se en Flodsanger ved Nysø, vi så og hørte den meget fint, på lokaliteten opholdt sig også en stationær Rødrygget Tornskade og mange Acrocephalus sangere.

Flodsanger for fuld skrue

Rødrygget Tornskade fra Nysø


21-5-2013
TIRSDAGSTUR med svr, heb, saac og ppo.
En herlig dag blev det masser af fugle og vi kom meget omkring. Hønning Plantage med overflyvende Hedehøg og Rødrygget Tornskade, og fantastiske Tinglev mose som var meget smuk lige nu med mange fugle. Vi gik en lang tur rundt i mosen, Nattergalen sang overalt og turens højdepunkt i form af en Savisanger som sang på tæt hold gjorde lykke nyt årskryds til alle. se foto
Fortsatte til Nørresø her fløj Dværgmåge, videre til Vidåslusen for at nappe en Kærløber som mislykkedes, så står der én ved Emmerlev klev heller ikke, her fløj en fin Hedehøg han og Husrødstjerten sang fra pælen. På hjemturen ved Ballum havde vi 2 Hedehøge hanner altså ialt 4 Hedehøge på dagen ik så ringe endda.

se turens obs her
222 årsarter se dem her  +2 uglearter som er hemmelig i basen.
se 8 foto fra turen herunder


Savisanger i Tinglev mose

Nattergal for fuld skrue i Tinglev mose
Brøndkarse i Tinglev mose

Grønåret Kålsommerfugl i Tinglev mose

Hedehøg han over Emmerlev KlevParti fra Tinglev mose

Parti fra Tinglev mose

Rødrygget Tornskade i Hønning Plantage

19-5-2013
Fovrfeldt sø og Varde Kær i et forsøg på at finde en Flodsanger, det lykkedes ikke men Kærsangeren var ankommet på begge lokaliteter. Og ved Fovrfeldt sø står Vild Tulipan se mere, i Varde kær fløj Aurora sommerfuglen.

se turens obs her
216 årsarter se dem her  +2 uglearter som er hemmelig i basen.
se 2 foto fra turen herunder

Kærsangeren for fuld skrue

Vild  Tulipan fra Fovrfeldt sø se mere


18-5-2013
Herunder Skovblåfugl første generation på mine meget gamle Vedbend på matriklen.
Og nu går dagens tur ud på Myrthue eng incl. højen for at se hvad der flyver rundt derude.. måske en Rødrygget Svale hvem ved.
obs. fra 11,45 -13,45 der var ikke det helt store derude, nævnes skal Stor Præstekrave 78, Strandhjejle 28, Skestork 3, Lille Kobbersneppe 120, Sandløber 12.

Se turens obs. her
215 årsarter se dem her  +2 uglearter som er hemmelig i basen.

se 2 foto fra turen herunder

Stor Præstekrave flok på 78

Der kom en flok Strandhjejler på 28


Skovblåfugl

15-5-2013
Kort besøg på Blåvand fuglestation, her kunne observeres Stærefodring med fredede dyr som Stålorme og Firben en spøjs oplevelse. De kom med rigtig mange Stålorme.

5 foto herunder
Stær med Stålorm til ungerne
her med overhukket Firben

Grå Fluesnapper første fangst på fuglestationen i år

Gulbug genfangst ringmærket maj 2012

En fuglesnak i gården på fuglestationen fra venstre Svend Rønnest, Henrik Knudsen og Svend åge Clausen.
14-5-2013
Tirsdagstur med ny fast mand på holdet nemlig Svend Åge Clausen en gammel fuglekigger fra Esbjerg se ham på foto herunder.
Ja det var Sandternerne som trak denne lidt blæsende smukke morgen, vi kørte direkte til Petersholmtårnet på Fil sø, og her var vi svineheldige, inden vi havde fået skoperne op råber Henrik de er her. Fuglene fløj over diget lige øst for tårnet og fouragerede kort på Petersholm for derefter at drage sydpå, vi så dem ikke mere. Der stod stadig 15 Pomeransfugle på Petersholm og Fyrremejsen fouragerede tæt på tårnet. En sjovtudseende Hvidklire gav lidt problemer indtil fuglen lettede og sagen var klar....
På Kløvbakken sad årets første Havesanger
Værnengene hvor det tilsyneladende er gået tilbage for de Store Kobbersnepper vi talte kun 6 fugle, 4 Knarænder, stadig mange Bramgæs her.
Gammelgab med 2 Rødryggede Tornskader og 2 Misteldrosler
Nørrekær her er altid hyggelig med bord og bænk og masser af småfugle så termoerne kom frem og der blev serveret småkager, af fugle her skal nævnes Vendehals, Munk, Grå Fluesnapper, Topmejse og Havesanger......

Se turens obs. her
214 årsarter se dem her  +2 uglearter som er hemmelig i basen.
se 4 foto fra turen herunder


3 Atlingænder snadrede løs på Værnet

et par Knarænder på Værnet

et par mere også på værnet

det nye medlem på Tirsdagsturene Svend Åge Clausen gammel Esbjerg fuglekigger, spillede iøvrigt på EFB´s førstehold i fodbold i 70erne han står her som nr. 5 fra højre13-5-2013
Jeg ville gerne se Sandternerne på Fil sø som var meldt ud de sidste par dage så derfor kørte jeg derop. Jeg mødte Henrik Brandt, Tim Andersen og Stig Kjærsgaard Rasmussen senere i Petersholm tårnet var også 3 Århuskiggere + Erling Kock Jensen fra Vejen, ingen af os så noget til Sandternerne i de 3 timer jeg var på lokaliteten. Af andre fugle var der bla. Havørn 2, Pomeransfugl 15, Gulbug, Sorthalset Lappedykker, Atlingand 2 m.m.
Efter at have været hjemme en times tid melder Kim Mogensen fra Grindsted 2 Sandterner ud stående på øen ud for Petersholm tårnet, ja livet er somme tider barsk ;-)) ......Tirsdagsturen går nok til Filsø i morgen tidlig.


210 årsarter se dem her  +2 uglearter som er hemmelig i basen.

se 1 foto fra turen herunder

Atlingand

10-5-2013
Herunder Hvidskægget Terne 3 foto i Utterslev Mose ved KBH.

9-5-2013
Redeskifte hos den Røde Glente, nyt for mig at se denne art omkring yngleplads. se foto herunder8-5-2013
I det disede og tåget vejr øjnede jeg en chance for at finde en Rødrygget svale ved Sneum digesø. Jeg havde siddet en halv times tid og set på de vildt mange svaler som drønede rundt, de var der allesammen undtaget den rødryggede. Jeg mødte ozg som lige havde set 2 Hvidvingede Terner langt væk, og dem fik jeg også set på rimelig afstand. Jeg kørte længere sydpå hvor der stod en flok på 35 Pomeransfugle i Jedsted enge og i Hillerup enge jagede en Dværgfalk imens en Hedehøg han fouragerede, et ynglepar er ved at opstå i området da der også er set en hun........


205 årsarter se dem her  +2 uglearter som er hemmelig i basen.

se 3 foto fra turen herunder

Hedehøg han Hillerup enge

Hvidvinget Terne over mågekolonien Sneum digesø i tåget vejr

Pomeransfugl én af 35 fugle

7-5-2013 TIRSDAGSTUR med svr & heb
Sneum digesø og engene syd for Esbjerg. Mange fugle på turen Gule Vipstjerter rigtig mange ca.35, Græshoppesanger og Rørsanger på Vilslev enge, overflyvende Pomeransfugle på Hillerup enge.
Sneum Digesø med Sorthovedet måger, Nilgås, Knarand, Splitterner i Hættemågekolonien, 5000 Bramgæs som venter på rejsen nordpå, Brushane, på forlandet 250 Knortegæs og mange Småspover.


204 årsarter se dem her  +2 uglearter som er hemmelig i basen.

se 3 foto fra turen herunder


Ringe foto af Græshoppesangeren fra i dag
Småspove på Jedsted enge der er mange af dem lige nu
Masser af Bramgæs 5000 i Sneum digesø de drager snart nordpå

7-5-2013
De Hvidvingede Terner dukkede op i dag, jeg gad ikke at køre efter dem har set mange af dem i DKHvidvinget Terne


Skagen April/Maj 2013
Skagenugen i år var ikke helt godt ramt. Det var blæsende og koldt som bare fanden. Ulempen er at når et hus er bestilt er man nød til at tage derop selvom vejrudsigten siger la vær, for eftertiden vil jeg se vejrmeldingen an inden jeg rykker, der er masser af udlejning i Skagen til billige penge på denne årstid.
Men alligevel 15 rovfuglearter den 3/5 fra bunkeren ved det sorte sommerhus på Nordstrand hvor vi boede igen i år, på denne dag missede vi Steppehøg med 2min. fordi den gode rødvin skulle drikkes kl. 17 dumt gjort. Og så var der jo også hit i form af hele 2 Hvidhalsede Fluesnapper meget smuk fugl, 1700 Suler ud for Nordstrand som piskede havet op med den vilde styrtdykning efter Tobis fantastisk oplevelse. Vi kørte til Gjøl (ulvedybet) efter den Rødhalsede gås som stod flot iblandt en kæmpeflok Bramgæs. På vejen hjem fra Skagen kørte vi over Lille Vildmose med en flot oplevelse hvor en Havørn  slagtede en gås i luften, imens Kongeørnen hang over den sædvanlige skov. Her mødte vi den rare Thorkild Lund som ville give en bid brød med en lille én til hjemme i Øster hurup tak Thorkild, herefter gik turen over Hald ved Viborg hvor vi fik en smuk Skovsanger. Hjemme i Esbjerg 18.30 

Se masser af foto herunder fra ugen

28/4-2013 udsnit af 1700 Suler på Nordstrand i Skagen

Hvidhalset Fluesnapper 2k den fra Gyvelstien
Hvidhalset Fluesnapper 2k den fra Gyvelstien
Hvidhalset Fluesnapper 2k den fra Gyvelstien
Jørgen Kabel og Anders W. Nielsen på Verdens ende Grenen
 Anders W. Nielsen på Verdens ende Grenen
Stegt flæsk med persillesovs der i den grad ikke forlod kartoflerne på Bodille i Skagen by, fra venstre Erhard Ecklon, Svend Rønnest, Per Bo Hansen, Frede Kristensen og Per Poulsen
Anders Thygesen er klar ved det veldækkede bord som Svend Rønnest var mester for, sommerhuset på Nordstrand
Ove og Connie Grube Jensen på Nordstrand, Connie fandt Steppehøg hun er skarp
Erhard Ecklon i sit es her fotograferes Broget fluesnapper
Erhard Ecklon og Per Bo Hansen tænker over tingene her i huset på Nordstrand
Lennart Pedersen,Alex Büring, Mogens Henriksen i baggrunden siddende Rolf Christensen som var menneskelig i år. Verdens ende på Grenen
Fra ventre Jørgen Hulbæk, Knud Pedersen og Alex Büring på Grenen en hård trio
Den lokale Knud Pedersen i sit es på Nordstrand, der er ikke meget som bliver overset her
Broget Fluesnapper ved stald Grenen

Gul Vipstjert i Gjøl, kreaturerne jager mange insekter op derfor går de meget tæt på

Havørn over reservatet

Hedehøg han over reservatet

Hedehøg han over reservate

Hugorm han udenfor døren til sommerhuset

Jørgen Hulbæk (JHC) en skarp fuglekigger

Lars Ole Gjesing i sit es på Nordstrand

Lærkefalk over Reservatet

PPO glad for krydset af Hvidhalset Fluesnapper

Skovsanger fra Hald

Sort Glente over Nedre mose

Svend Rønnest vores fantastiske kok Pensioneret portør Alex Büring.

SU medlem Alex Sand Frich

Roc nu med et sjældent smil

En Suleflok på 1700 fugle fouragerende på Tobis ud for Nordstrand, Skagen.
En Suleflok på 1700 fugle fouragerende på Tobis ud for Nordstrand, Skagen.