Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark
Tirsdag den27/4

På knallert ned i engene syd for Esbjerg, det sydligste blev Darum sluse.

Novrup grusgrav: Pungmejse ivrigt kaldende, Løvsangeren var også kommet sammen med Gærdesangeren. Aurora sommerfugl sås også her.
Tjæreborg enge: Stenpikker 5, Bynkefugl, Agerhøne, Sivsangeren sang meget stille, Brushanerne var samlet Og en stor flok Hjejler ventede efter at trække op i Skandinavien. På forlandet stod mange Hvidklirer, Sortklirer, Lille Kobbersneppe, Alm Ryle og Småspoverne kunne høres med deres specielle sang.
I Sneum digesø fandt jeg 3 Sorthovedet måger og en parring sås, næste generation er sikret i Sneum af denne meget flotte måge. Ellers var alt normalt i søen med de sædvanlige ænder, Klyder og gæs en enkelt Brushane og en Stenvender sås.
På forlandet ved Darum sluse stod der mange Småspover og en flok kom syngende ind over hovedet på mig, og langt ude var der sort sol i vadefugle et eller andet jagede rundt med dem.
Og så var det en dag hvor rigtig mange Svaler trak nordpå.
5 foto fra turen herunder.

Pungmejse fra Novrup grusgrav
Så er der også Sorthovedet Måger i Sneum til næste år.
En flok smæklækre Brushaner på Tjæreborg enge sammen med Stære.
Gulspurv ved Darum sluse.
Et eller andet får en kæmpe flok vadere på vingerne her på Darum forland.

Fredag den23/4

Kirkeugle et sted i Jylland her i eftermiddag.
Natugle med 4 unger i kassen som blev ringmærket i formiddag.

Torsdag den22/4

En rundtur sammen med Henrik Brandt.
Det bedste på turen var 10 Ringdrosler, Dværgfalk og Fyrremejse.

Tirsdag den20/4

Amatørvideo af dimensioner........Storspoven i sangflugt
Vejret var meget kølig med snevejr og lidt opklaring ind imellem. Krigerne fra Oksbøllejren legede lige omkring mig med masser af skyderier, faktisk tror jeg det var en fejl jeg var sluppet ind i dette område. Men upåagtet af alt dette skyderi viste Storspoven sangflugt af stor klasse. Desværre kan den kun høres lidt på grund af den megen larm, særlig tydelig er det efter 49 sek. den anden kendte karakteristiske lyd kommer inde fra heden.
Lige bag mig sad den Store Tornskade og spejdede efter bytte, Gravænderne havde også travlt i området som er særdeles godt til at finde en yngleplads. Ude til højre stod 4 Krondyr og overbegloede mig.Udover obs. herunder havde jeg i skydeterrænet Oksbøl, Storspoven på yngleplads med sangflugt lækker oplevelse, Stor Tornskade 1, Gravand 19, Musvåge 2, Krondyr 4 m.m.

Sønderbøl Grusgrav:
Lille Lappedykker 1
Gravand 13
Stor Skallesluger 1
Lille Præstekrave 1
Hvidklire 1

Kokspang Grusgrav:
Toppet Lappedykker 2
Gråstrubet Lappedykker 2
Gravand 6
Hvinand 1
Sildemåge 12
Digesvale 3
Landsvale 10

2 foto af Storspoven i sangflugt, bemærk udposning på struben som kommer af den lyd den frembringer under sangflugten og mange gange bliver der svaret inde fra heden.


Søndag den 18/4

Sammen med fruen havde vi bestemt os for en tur til Rømø for at se om vi kunne finde Hvidbrystet Præstekrave m.m. Vi kører over Astrup for at komme til Rømødæmningen, og her var der mange fugle bla. 20 Knarænder 10 par, Lille Præstekrave, 3 Brushøns og Sildemåger. Vi mødte SOP og KUC dernede som var på vej til Ballum enge for at tælle Viber, vi aftalte at ringes ved hvis der var noget interesssant, og kort efter ringede Susanne, hun stod med en Rødhalset Gås iblandt 25000 Bramgæs. Men ligesom jeg fik skopet op lettede hele balladen der kom en stor måge indover, ja nogle gange er det underligt hvorfor de letter.
Da flokken satte sig igen kunne søgningen igen begynde, og heldig er man somme tider for med det samme jeg kigger i skopet står den der meget flot i sollyset. Her havde vi også 2 Landsvaler over diget. Vi fortsatte til Rømø og kørte til Juvre for at se efter Ringdrosler, området blev finkæmmet ingen Ringdrosler men en del Vindrosler, Sangdrosler en Husrødstjert og rigtig mange Engpibere og Hvide Vipstjerter. Derefter til Lakolk klitsø en kæmpe flok Hjejler 400, Stor Kobbersnepper, Hvidklire, Rørdrummen hørtes, men desværre ingen Hvidbrystet Præstekrave her. Sigtbarheden var ringe på grund af varmedis. Vi fandt dog et enkelt eksemplar af den Hvidbrystede på stranden her stod også flotte Sildemåger og spejlede sig i pytterne. På hjemturen stod der 500 Storspover på dæmningen og en Blå Kærhøg drillede en Hare ved Gl.Hviding.

8 Knarænder i et huk.
Hvidbrystet Præstekrave på stranden Rømø
Sildemåhge på stranden Rømø
Lille Præstekrave ved Astrup Sø
Hjejlerne venter på varmere vejr i Nordskandinavien her i varmedis på Tjæreborg enge.

Tirsdag den 13/4

BLAHALSEDAG

På knallert ned i engene hvor Blåhalsene var helt oppe at køre 6 syngende hanner i Tjæreborg enge (digegraven) hvor jeg også havde den sjældne oplevelse at se 2 hanner som kæmpede om territoriet, 1 Blåhals ved Sneum Digesø en Brushane opholdt sig også her sammen med 4 Sorthovedet måger, på Darum enge 2 syngende Blåhalse i digegraven, årets først Landsvale sås fouragerende her.

Herunder 3 foto af syngende Blåhalse ♂♂ det var lige dagen hvor de skulle ses aldrig har jeg oplevet dem så frit fremme.
Bemærk insektet som den fangede flere af


Syngende Blåhals fra Tjæreborg enge, skru op for lyden den er optaget med mobiltelefon.

Mandag den 12/4

Cykeltur i Esbjerg skovene med hvil på min bænk i dyrehaven, hvorfra jeg hørte Grønspætten gjalde ud over skoven, Sortkragerne havde travlt på det udlagte brød ved bænken, Gransangerne var mange i dag 14 talte på turen, Rødhals 10 alle syngende og 3 Korttåede Træløber som også gav lyd fra sig se foto herunder.

Syngende Korttåert Træløber Esbjerg skovene
Stemme af Korttået Træløber optaget på Træløberstien.


Rødhals i sanatorieskoven, den blev tavs da jeg tog fotogrejet frem.
Sortkrage ved min bænk i dyrehaven, den er virkelig meget sort.

Fredag den 9/4

Henrik Brandt ringede han havde Hærfugl på Nyeng i Ho, jeg nåede derud inden lyset helt forsvandt

Hærfugl på Nyeng 3 foto herunderKortnæbbet Gås B27 på Jedsted enge i en flok på 150 Kortnæbbede gæs 7/4. Data må vente da det overhovedet ikke virker med indtastninger via DMU og geese.org
Aflæst Knopsvane fra Roskilde, da jeg var på stedet med den Lille Bjergand. Den kommer ikke meget rundt.
Onsdag den 7/4

Året første Rørhøg så jeg i går på Vilslev enge og ved Sneum digesø her på billedet med en frø i fangerne.

Musvåge med bytte over en solbeskinnet Vilslev eng.


Tirsdag den 6/4

Haveobs på matriklen:

Blåmejsen flytter ind

Musvitten tænker lidt endnu