Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark

december 2008

Tirsdag den 30/12-08

Fovrfeldtbækkens udløb i let frost med solskin:
Rimelig med fugle her i dag bla, Husrødstjert 1 ad. han, Sortstrubet Bynkefugl 1 første vinter fugl, Stillits en stor flok på 45 fugle, Gulspurv, Rødhals, Dobbeltbekkasin. På vaden, Sortgrå Ryle 1 første gang jeg har arten her, Stenvender 75, Alm. Ryle 12, Strandskade 120, Islandske Rødben 28, Lille Kobbersneppe 40, Måger sp. 150, Knopsvane 1 juv. sjælden her, Ederfugl 15, Gråkrage 6, Sortkrage 4.
Esbjeg Havn nord:
Lomvie 1

Husrødstjert gammel han 4 fotoSortstrubet Bynkefugl første vinter fugl
Den enes død den andens brød Gråkrage på ådsel af en Hættemåge
Her var en godbid
En Sortkrage venter på resterne
Sortgrå Ryle sammen med Stenvender første gang jeg har Sortgrå Ryle her
Trykkende Dobbeltbekkasin

Fredag den 19/12-08

Esbjerg havn og Vilsev/Jedsted enge samt Jedsted Mølle.
Lad det være sagt med det samme, det er meget tyndt rent fuglemæssig i det sydvestjydske landskab lige nu. Af nævneværdige ting i dag, Bjergvipstjert 1 Jedsted Mølle hvor alle damme + kanaler var tømte så Isfugl, Vandstær og de mange små Lappedykkere op til 18 der normalt opholder sig på denne lokalitet var negative. 3 Blå Kærhøge 1 han og 2 hunfarvede i Vilsev. En flok på 50+ Bomlærker Darum enge. 12 Musvåger på et par timer.Stenvender på et Lakseskrog

Torsdag den 18/12-08

Nye mærker til samlingen

Perleugle
Slørugle

Tirsdag den 9

Esbjerg skovene cykeltur på 16,3 km. Bla. Korttået Træløber 2, Vandrikse 6, Skovhornugle 4, Lille Lappedykker 4, Musvåge 2, Stor Flagspætte 2.

Blishøne de har nogle kæmpefødder disse sumphøns.

1 af 6 Vandrikser

Ung Skarv

Mandag den 8

Skidende Fjeldvåge

Tur i engene syd for Esbjerg, næsten fugletomt bortset fra Blå Kærhæg 4 hunfarvede, 2 Fjeldvåger, 12 Musvåger og 7 Tårnfalke. Nordlige klæggrav Kammerslusen her lå et par Skeænder, 2 Lille Skallesluger hunner og 5 Stor kallesluger. Jeg prøvede også Ribe østerå ved DCH efter Bjergpiber som var negativ, de eneste fugle der var her var Bogfinker som var nede i kanten af rørskoven for at drikke. Så begyndte det og regne så jeg tog hjem. Se Bjergpiber fra tidligere ture her.


Fjeldvåge

Mandag den 1

I dag var det rimeligt vejr og så er det svært at holde mig tilbage, grejet blev luftet ved Fovrfeldtudløbet hvor der bla. var en stor flok Stillits på 40 fugle, Jernspurv,Lille Lappedykker 3 på Esbjerg havn nord Lomvie 2. Herfra til Sneum hvor der var 120 Pibeænder i søen, Isfugl ved slusen, Blå Kærhøg 1 brun, Skovspurv 35, lidt syd for slusen endnu en Isfugl i digegraven, på forlandet 140 mørk og 2 lysbugede Knortegæs. Videre til Vilslev hvor der stod en Ravn på en græsplæne, i engene Blå Kærhæg 1 hun og 1 brun, Musvåge 4, Tårnfalk 4, Bomlærke 22, Gulspurv 10, 5000 Bramgæs, Blisgås 4 og en sort Mink i digegraven. Ved Kongeåslusen fouragerede 5 Mosehornugler, hvoraf den ene absolut skulle mobbe en Musvåge

Mosehornugle, optagelsen varer 1min. og 44 sek. den er meget utydelig på grund af, at det var i skumringen.

Mosehornugle tusmørkefoto
Mosehornugle tusmørkefoto
Mosehornugle tusmørkefoto 3 i et huk.
Lomvie Esbjerg havn
Knortegæs over Sneum forland
Ung Tårnfalk ved Kongeåslusen