Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark
31-3-2014
Den ret sjældne Spiselig Stenmorkel i plænen på min matrikel.
2 foto herunder


27-3-2014
En herlig gåtur rundt i sommerhusområdet 3 timer i Blåvand, lækker solskin men lidt bidende vind.


se obs. og 4 foto fra turen herunder, klik på foto for stor str.


dagens obs. 1
Dagens obs.2
Stenpikker han på et sommerhustag, første obs. i år
Spurvehøgen på jagt fra morgenstunden.
Grønsisken ringmærket af Knudsen.
Nilgæs i Sønderbøl grusgrav på hjemturen.

24-3-2014


se obs. og 7 foto fra turen herunder, klik på foto for stor str.


Dagens obs.
Sydlig Blåhals tidlig i morges på Billum enge, stadig med frost i græsset.
Genfangst af Rødtoppet Fuglekonge på Blåvand fuglestation.
Hvorfor den hedder Rødtoppet Fuglekonge, her på Blåvand fuglestation.
Selfi med Rødtoppet Fuglekonge, her på Blåvand fuglestation.
2 af 5 Musvåger i en skrue over Blåvand fyr, et sjældent syn i Blåvand.
Husrrødstjert syngende sommerhusområdet i Blåvand
Jeg gik og luskede efter Stenpikker i sommerhusområdet i Blåvand, da forsvaret sprængte denne bombe bag mig, jeg lettede en meters penge.

24-3-2014


se obs. og 5 foto fra turen herunder, klik på foto for stor str.

Dagens obs.
Ung Nathejre, på Sostrup Slot, Norddjursland.
Ung Nathejre, på Sostrup Slot, Norddjursland.
Selfi med Sangstrup Klint i baggrunden
Sangstrup Klint
Sangstrup Klint

20-3-2014
Pinseskoven på Vestamager. Var i KBH. i forvejen
Jeg kørte til Pinseskoven efter den MEGA sjældne sommerfugl ØSTLIG TAKVINGE som var meldt ud de sidste dage. Der stod allerede 6 personer på stedet da jeg ankom. Der gik kun kort tid inden en ♂ kom flyvende og satte sig i græsset i den solfyldte skovlysning. Et KÆMPE X kom i bogen.
Af fugle vil jeg nævne Ravnen som yngler i Pinseskoven og overflyvende Havørn og 2 Røde Glenter.
Tilbage i Vanløse havde jeg 42 overflyvende Traner......

se video og 4 foto af Østlig Takvinge herunder, klik på foto for stor str.
bemærk gullige ben18-3-2014

se obsene og 2 foto fra turen herunder, klik på foto for stor str.

Turens obs.
Silkehale
Mistelten på Gentofte hospital

18-3-2014
Tirsdagstur

150 årsarter se dem her + Perleugle

se obsene fra turen herunder, klik på foto for stor str.
14-3-2014
Hedelærkedag
Nu ville jeg høre Hedelærken for første gang i år, og vejret så rimelig ud. Jeg kørte til Holmsø området i skydeterrænet i Oksbøl hvor den har været i flere år, straks jeg stod ud af bilen kunne jeg høre Hedelærken med dens meget smukke sang, den hang lige over mig. Gik lidt rundt i området og så bla. 4 forårskåde Ravne m.m.  Vejret skiftede til det ret blæsende så jeg kørte til Tane sø, her så jeg i farten en lille korthalet sag inde på en skovsti. I kikkerten kunne jeg se at det var endnu en Hedelærke som var  krøbet lidt i ly for blæsten. Jeg listede ind med bilen (det måtte jeg ikke) vel ca. 15m fra fuglen satte mig klar med kameraet og fandme fuglen kom nærmere helt ned til 2m, nu har jeg set en Hedelærke ordentlig...
Hør Hedelærkense obsene og 6 foto +1 video fra turen herunder, klik på foto for stor str.

Hedelærken en smuk fugl.
Så er Hedelærken tæt på
Syngende Hedelærke, meget korthalet.
På stien ved Holm sø lå dette flotte gevir, bemærk stadig frisk blod på enden så den er kastet i går eller i dag.
Sortmejse
4 Ravne over Holm sø


13-3-2014
Perleuglen kaldte i aften kl 2130 i Blåbjerg plantage. Lækker oplevelse sammen med heb......11-3-2014 

Tirsdagsturen hvor alle var med heb, svr, saac, ppo
0700 - 1750 så var jeg også færdig, kneb med at at holde øjnene åbne til kampen Arsenal- Bayern Munchen, kunne også have droppet rødvinen......
Targetarten var Rødhalset Gås som var blevet set i går i Margrethekogen, vi kørte direkte derned og ledte i stive 4 timer efter kræet uden held, under eftersøgningen dukkede pludselig en Rødhovedet and op imellem Bramgæssene midt ude på engen hvor der dog var en kanal i nærheden det var kun heb og svr der så den, et mærkeligt sted for denne dykand, måske en fugl fra voliéren i Ubjerg ;-)) 19 km. væk.  Der var masser af fugle rundt i de forskellige kog, Bramgæssene var umulige at tælle men et tal på 9000 er ikke helt galt, iblandt dem stod Blis Kortnæbbet, Grågæs, gæssene blev næsten hele tiden motioneret af 3 Havørne som fløj rundt i området. Vandrefalken og Spurvehøgen jagede Hjejler og Stære, ja der var vildt leben dernede.
Vi kørte til Rømø hvor der på dæmningen stod 6 Sølvhejrer og Lakolk sø kunne producerer Gransanger, Rørdrum og Gråstrubet Lappedykker. Fortsatte til Juvre på det nordlige Rømø her var masser af drosler på de sædvanlige drosselmarker, på en mark fouragerede 7 Misteldrosler og jeg får øje på Hvide Vipstjerter og sørme om der ikke løb 3 Sortryggede Hvide Vipstjerter rundt og fangede insekter i fårelortene. Krattet på det aller nordligste Røme kunne også vise lidt fugle i form af Vindrossel, Solsort, Sangdrossel, Bjergirisk og på engen masser af Sanglærker og Engpibere.....


se obsene og 1 foto af yarrellii Sortrygget Hvid Vipstjert fra Juvre på Rømø herunder, klik på foto for stor str.

8-3-2014
Der var generalforsamling i club 300 på Blåvand fuglestation som jeg ville være med til, så der for kørte jeg hjemmefra ved 12 tiden for at obse lidt deromme. Jeg var igennem Ho m.m. uden nogle nævneværdige fugle, jeg kom til Blåvand og ville se på Grønningen, kørte ud ved Blåvand zoo og her på en mark vest for zoo løb 5 Hvide Vipper, det gik igennem hovedet på mig om ikke der skulle være en yarrellii (sortrygget vip) imellem dem. På med kikkerten og den første fugl jeg ser på er en sådan og minsandten om ikke også den der stod til højre for den også var en yarrellii en ædelrace var i hus. Jeg kom til Blåvand fuglestation til en  glimrende generalforsamling, og det forlød at der skulle løbe Bjergpibere rundt på det indre Grønningen ved de små pytter bag den faldefærdige hestestald på Hvidbjerg Strandvej. Efter Generalforsamlingen kørte jeg derom og fandt straks 4 Bjergpibere løbende rundt i pytkanten ivrigt fødesøgende, en lækker art at få i bogen.....se obsene og 3 foto af yarrellii Sortrygget Hvid Vipstjert herunder, klik på foto for stor str.

4-3-2014

0800-1630 medobs Henrik Brandt

Tur sydpå hvor targetarten er Lille Flagspætte. Vi kører direkte til Draved skov hvor spætterne har meget travlt. Imens vi indtager rundstykker på P pladsens bænk hører vi Grønspætten og adskillige Store Flagspætter, mejserne og Gærdesmutten giver også lyd fra sig Sangsvanerne synger trækkende ind over P pladsen og Ravnen høres et stykke væk. Vi deler os og eftersøgningen efter lille hakker går i gang, jeg når ned til Peder Juulsvej hvor heb også ankommer kl. er 1010 og jeg ser en lille fugl i spætteflugt som lander i de udgåede træer på stedet, op med kikkerten og der sidder lille hakker en hun meget smukt i sollyset, og vi oplever begge en meget flot flugt af Lille Flagspætte som vi ikke havde set før, hun havde helt udspilede vinger og hale og fløj som en sommerfugl med vingerne løftet helt op Vform, gad vide om det er beskrevet nogen steder?......Peder Juulsvej ligger næsten så langt østlig du kan komme i skoven. Videre til Nørresø med Sildemåge, Hvid Vipstjert og mange Stor Skallesluger. Vidåslusen med en rastende Vandrefalk, masser af Storspover og Stor Præstekrave på vaden. Siltoftsøerne hvor der lå vildt mange ænder heriblandt 28 Knarænder som lå parvis. Astrup enge og sø, ja Knaranden har meget stor fremgang her lå 24 Knarænder og 3 Sølvhejrer overflyver på vej ud på engene ved Rømødæmningen. Sneum Digesø, det sædvanlige ligger og står her indtil heb udbryder Sorthovedet Måge den havde jeg skopet forbi men rettede det op sekunder efter hvor endnu én ligger på vandet, de første obs af arten i år på stedet. Jeg udmelder på Birdcall.


se obsene og 4 foto fra turen herunder, klik på foto for stor str.


Lille Flagspætte en hun, Draved skov.
Lille Flagspætte en hun, Draved skov.
Sorthovedet Måge, Sneum Digesø
Sorthovedet Måge, Sneum Digesø

4-3-2014

Tirsdagstur, som gik nordpå targetarten var Stor Hornugle


se blade fra notesbogen fra turen herunder, klik på foto for stor str.
Desværre ikke nogen fuglefoto i dag da det hele dagen var meget diset.

1-3-2014
Jeg har været nød til at brække udhænget ned efter ynglesæsonen sidste år hvor Gærdesmutten har ynglet i den samme rede i 4 år. Og glæden var stor i dag da jeg så smutten i det gamle vedbend få meter fra den gamle rede, jeg håber den bosætter sig igen så den kan skælde ud når jeg kom for nær......


Gærdesmutten i redehullet1-3-2014

Kort tur til Sneum m.m.

135 årsarter se dem her
 obs af planter, dyr m.m.

se 3 foto og obsene fra turen herunder, klik på foto for stor str.Parti fra Sneum digesø med bla. masser af Blisgæs
Parti fra Sneum digesø med bla. Blisgæs, Grågæs, Bramgås og Pibeænder
Stenvendere og Rødben ved Fovrfeldtbækkens udløb