Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark
30-10-2013 Obsklitten på Vejers strand
Ja det forandrer sig hurtigt, i dag næsten ingen fugle.
Nævnes skal Lys Mellemkjove som kom på tæt hold i brændingen, og så var det dagen hvor Bjerglærkerne trak, Stadig 500 Stære i bag klitten og Søkongerne kom næsten inde over stranden.
På obsklitten sad Henrik Callesen og Henrik Brandt da jeg ankom.....
29-10-2013
Tirsdagsturen gik til obsklitten på Vejers strand
Det var Dværgmågernes dag, de kørte konstant syd i hele obsperioden i flokke på op til 20 fugle.
Thorshanerne kom også i dag jeg så 5, ny rekord for mig.
En Storkjove hang i luften lige over obsklitten....

se turens obs. og 3 foto fra turen herunderObsklitten på Vejers strand fra venstre Henrik Læssøe, Svend Rønnest, Alex Rosendahl, Henrik Brandt, Freddy Hansen, mit teleskop og Svend Åge Clausen.
Ung Dværgmåge i brændingen Vejers strand
Ung Dværgmåge i brændingen Vejers strand


28-10-2013
Vejers strand fra 10,00-15,15 hvor det stormede temmelig kraftig, se Horns rev herunder og så kørte jeg også hjem.
Ikke meget at berette
Lomvie 3, Sandløber 38, Sule 5, Spidsand 10 alle sydtrækkende, Dværgmåge 3 rastende....


se 3 foto fra turen herunderHorns rev melding kl 15
Tarphagebroen over Varde å lige før vejen bliver lukket, masser af rastende Gravænder og 300 Storspover som er trængt op på engene.
Da jeg kørte fra Vejers 15,30 var der alvorlig gang i den.

24-10-2013

Vejers strand bilobs fra nedkørslen, det var ret skuffende

Rødlom 9,Sule 9, Mørkbuget Knortegås 4, Fløjlsand 4,toppet Skallesluger 4, Ride 3, Lomvie 6. alt sydtrækkende.
Kørte over Ny eng hjem hvor der i Ho bugt lå Toppet Lappedykker 19, Spidsand 135 overflyvende.


se 2 foto fra turen herunderSydtrækkende Mørkbugede Knortegæs.
Sydtrækkende Rødstrubet Lom.

22-10-2013
TIRSDAGSTUR til Mandø.
Vi lagde ud med en Sølvhejre på forlandet sammen med 40 Knortegæs, ellers var det meget sparsomt med fugle Stor Tornskade, Fjeldvåge, Vandrefalk, Blå Kærhøg en hunfarvet, Skovsneppe, Vibe 600, Bjergirisker og 55 Vindrosler.
På hjemturen over Kongeåslusen, her sad en Havørn på vaden sammen med en Vandrefalk en Blå Kærhæg hun fou. i baglandet sammen med 2 Musvåger, pludselig inde over engene opstod der panik i stæreflokkene en Vandrefalk havde nappet en Stær og fløj afsted med den, her mødte den Vandrefalken som var lettet fra vaden og der opstod en drabelig kamp om byttet lige for øjnene af os. Fuglene havde helt tydelig kløerne i hinanden og skreg højlydt, de tumlede rundt i luften alt imens den døde Stær faldt til jorden og begge falke fløj vær til sit.....


262 årsarter se dem her
se 5 foto fra turen herunder

Falkene har lige sluppet hinanden her.
Her mister falken Stæren
Vandrefalk, lad mig komme væk.
Kongeå slusen.             
Så er der motorcroos på Mandø


21-10-2013

Blåvand i dag hvor vi KMO,EGA, og PPO forsøgte at genfinde Schwarz Løvsanger det lykkedes desværre ikke. Det skal siges at KMO og EGA tidlig på morgenstunden havde hørt og set noget der kunne ligne men ikke nok.
Andre fugle i Blåvand i dag
Munk 2, Lille Korsnæb 40, Fuglekonge 8, Topmejse 6, Gransanger 2.
Ved Blåvand zoo fouragerede 200+ Bogfinker 98% hanner i flokken gik også Stillits, Tornirisk, Kvækerfinke en Landsvale fou. også.se 2 foto fra turen herunder

Kvækerfinke ved Blåvand Zoo
Engpiber på Grønningen


19-10-2013

Jeg kan ikke rigtig komme af med influenzaen, og jeg manglede frisk luft, så derfor kørte jeg til Blåvand i går for at se Ørkenstenpikkeren fra Centralasien som blev fundet først på ugen den 15/10, den løb rundt og fouragerede i meget smukt solskinsvejr.

se 4 foto af Ørkenstenpikker herunder


13-10-2013
Fandt i dag en stor bestand af Tragtkantareller ikke langt fra hvor jeg bor. Jeg plukkede nogle af dem til et par måltider, se høsten på det nederst foto ud af 5 foto.
8-10-2013
Vi var alle med i dag heb, svr, saac, ppo, og Blåvandsområdet var målet. Det var en rigtig skidt Tirsdagstur med dis og tåget vejr hele dagen, så derfor var der næsten ingen fugle. Nævnes skal 400 sydtrækkende Suler på de par timer vi sad ved hukket. Der blev set 1650 Suler i løbet af dagen, en Stor Tornskade rastede på en bunker lidt inde i klitten. På Skallingen havde vi Vandrefalk og Havørn rastende, Enkeltbekkasin trådt op sammen med Dobbeltbekkasiner.

se 1 foto fra turen herunder

Masser af fuglekiggere på Blåvandshuktoppen i dag.
5-10-2013
Musefangst


1-10-2013
Er på Sjælland og fik tid til en tur til Tisvildeleje og Melby Overdrev.
I Tisvildeleje havde jeg en overflyvende Nøddekrige på Julsgårdsvej 22 jeg hørte også Nøddekrigens karakteristiske stemme inde fra Tisvilde hegn, hør stemmen her. Kørte herefter til Melby Overdrev for at lede efter Stor Korsnæb, efter 40 min fandt jeg en lille flok på 4 fugle og jeg kom meget tæt på dem se foto herunder, deres stemmer hørtes fantastisk godt. En Stor Tornskade fouragerede ligeledes på overdrevet sammen med et par hundrede Bogfinker som var gået ned på trækket....

261 årsarter se dem her
se 1 foto fra turen herunder