Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark
-----------------------------------------------------------------

29-2-2012
Vognsbølparken, Esbjerg....

se 2 foto fra turen herunder.

Korttået Træløber på træløberstien, Vognsbølparken


Den sædvanlige flok af Grønsiskener, en flok på et halvthundrede stykker i ellekogler, Vognsbølparken Esbjerg


28-2-2012
Tirsdagstur med Henrik Brandt og Svend Rønnest
Engene syd for Esbjerg for til slut at ende på Mandø, det bedste var 1♂ og 1♀ Blå Kærhøg Sneum digesø, på forlandet stod ikke mindre end 1000 Sølvmåger og en Snegås mellem 35 Grågæs. I Tjæreborg grusgrav en Nilgås. Syngende Misteldrossel i Vilslev by. Knarænder i Nordlig klæggrav ved kammerslusen. Mandø kunne byde på bla. 3 Fjeldvåger, 2 Blå Kærhøge, Vandrefalk og 4000 larmende Bramgæs. Ribe Østerå hvor der var mange fugle bla. 58 gulnæbbede svaner, Blå Kærhøg nr 5 på dagen.......
Vi fandt desværre ikke Jagtfalken på Mandø som Svend manglede i år.


26-2-2012
Henrik Brandt og jeg kørte til Mandø efter Jagtfalk. Det tog et stykke tid inden fuglen blev spottet af flere fuglekiggere på øen og jeg blev ringet op af GLJ som kunne fortælle at de havde den og vi kørte dertil og fik den straks fint i skopet. Ud over falken havde vi en helt fantastisk Mosehornugle, Bjerglærker og syngende Vandrikse.......

se 4 foto af den unge Jagtfalk og 2 foto af Mosehornuglen herunder.


21-2-2012
Tirsdagstur med Henrik Brandt og Svend Rønnest
Intet at skrive om tåge og dis hele dagen så det blev mest til indkøbstur i Tyskland. Lige over grænsen i Hasberg havde vi dagens bedste oplevelse en Rørdrum i camoflagepositur se foto herunder. Vi var ellers meget rundt men der var simpelthen ingenting. Svend og jeg fik dog nyt årsX i Frøslev plantage en Topmejse....
Rørdrum i camoflagepositur


19-2-2012
Rundtur på Esbjerg havn
Her stod blandt 1000 måger en Hvidvinget Måge og en overvintrende Sildemåge, Jeg aflæste 7 farveringe på mågerne.
Hvidvinget Måge ad. Esbjerg havn


Hvidvinget Måge ad. Esbjerg havn


Sildemåge på isen Esbjerg havn


-----------------------------------------------------------------

17-2-2012
En daglang twitchertur efter Nonnestenpikker i Strandby ved Frederikshavn med Henrik Brandt. Straks ved ankomsten mødte vi finderen af fuglen Ulla Paulsen som kunne fortælle at fuglen var i området, kort efter havde vi den kanon godt se bare foto. Det var hyggeligt at møde Anders fra Napstjert deroppe han var en tur med i bilen rundt på havnen hvor vi havde en ung Hvidvinget Måge. Tiden gik og langt hjem så vi sagde farvel og kørte til Frederikshavn nordhavn hvor vi havde 5 Sortgrå Ryler, videre til lille Vildmose hvor vi havde en aftale med Thorkild Lund. På vej dertil havde vi 250 Sædgæs på Grønvej. Thorkild kunne vise os træet hvor der sad en ung Kongeørn. Vi fik en hyggelig snak med Thorkild inden vi satte kursen mod Øster Hurup strand hvor der bla. stod 60 Islandske Ryler. Turen gav 5 årsX til os begge.

se 8 foto fra turen herunder.


Nonnestenpikker på Strandby havn

Nonnestenpikker på Strandby havn

Nonnestenpikker på Strandby havn ved foderpladsen hvor der dagligt lægges melorme ud til den og en konkurrent nemlig Skærpiberen.


Finderen af Nonnestenpikkeren Ulla Paulsen lægger melorme på foderpladsen


Toppet Skallesluger ♂ Strandby havn


Skærpiber, Strandby havn


Ung Hvidvinget Måge, Strandby havn


Islandske og Alm. Ryler, Øster Hurup strand


14-2-2012
TIRSDAGSTUREN med Henrik Brandt og Svend Rønnest
Desværre lå rimtågen tæt så snart vi kom lidt ind i landet, det ødelagde en del. Vi kom vidt omkring og nævnes skal Sønderskov ved Brørup hvor vi havde 2 Natugler, Sortspætte m.m. Lakolk sø på Rømø havde vi Rørdrum på 3 meter stående i camoflagepositur, så unaturlig tæt på at det tog sin tid inden Svend fik øje på den, samt en skidende road runner alias Vandriksen løbe over vejen se foto........

se 2 foto fra turen herunder.


Natuglen i Sønderskov


Skidende Road runner alias Vandriksen, Lakolk sø på Rømø


13 -2-2012
I dag tur til bla. Hvide Sande med Henrik Brandt
I havnen lå 5 Bjergænder, Skalleslugere af forskellige arter, Hvidvinget Måge 1 ad. og 2 unge Gråmåger.....

se 3 foto fra turen herunder.


Bjergand 2 ♂♂ og 3 ♀♀ Hvide Sande havn


Adult Hvidvinget Måge Hvide Sande havn

Adult Hvidvinget Måge Hvide Sande havn
Gråsejleren i Esbjerg på Enghavevej i 2004 er forkastet af SU, godkendt i 2004 men genbehandlet i 2012 og forkastet........10-2-2012
Fra engene syd for Esbjerg, hvor jeg havde bla. Stor Tornskade. Mosehornugle, Rørdrum Lapværling m.m.

se 5 foto fra turen herunder.


Mosehornugle over Vilslev enge, sjov mani de har med at de lige skal tæt på for at se hvem der står der

Mosehornugle over Vilslev enge


Blå Kærhøg ♂ rastende alt imens Lapværlinger, Sanglærker og Snespurve drøner om ørene på den


En Rørdrum stod frit fremme i Kongeåen i selve åen fouragerede 5 Lille Skallesluger


Mikkel Ræv på jagt


8-2-2012
Hurtigt besøg ved Fovrfeldtbækkens udløb, som bla. kunne fremvise en vinter Sildemåge.
Hele 15 Strandskader lå døde og det var tydelig at der vil dø flere, den stærke frost er hårde ved fuglene.
se 4 foto fra turen herunder


Vinter Sildemåge


Ja det er koldt derude, så koldt at der hænger istapper i fuglenes fjerdragt, her en Lille Kobbersneppe


Den lokale Musvåge har fundet en død måge


et parti fra selv udløbet Stormmåger, fouragerende Lille Kobbersneppe, badende Stenvender og Islandske Rødben


7-2-2012
TIRSDAGSTUR med Henrik Brandt og Svend Rønnest med start i 14 graders kulde...
Vi kom vidt omkring i det flotte solskinsvejr bla. til Rømø hvor vi havde Skægmejser og Vandrikse i rørskoven på Småfolksvej, men det store sus kom på Jedsted enge hvor ikke mindre end 450 Lapværlinger blev kostet rundt med af en Spurvehøg, her rastede også 250 Sanglærker. Ellers masser af gæs Gulnæbbede Svaner, Store og Små Skalleslugere og en flok jordklumplignende Agerhøns 12 stk på en snedækket mark, igen igen en fantastisk tur og så er det mig næste Tirsdag der skal lave turen......

se 5 foto + 1 video fra turen herunder.


Lapværling på Jedsted enge
Lapværling på Jedsted enge

Lapværling på Jedsted enge


Vandrikse i rørskoven på Rømø


Sanglærker på Jedsted enge


6-2-2012
Hjemme igen efter 4 dage i KBH. ved familien.
Jeg drønede rundt for at finde Silkehaler i Rødovre og Rødhovedet and som var meldt fra Sjællandsbroen intet lykkedes, nå pyt det var rart at se ungerne derovre.......

se 3 foto fra turen herunder.
bemærk 65 Lille Lappedykker så mange har jeg aldrig før set på samme lokalitet.


Lille Skallesluger, Sjællandsbroen KBH.


En lille Lappedykkers endeligt, Sjællandsbroen KBH.

Der var virkelig meget at se på ved Sjællansbroen KBH.