Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark
29-11-2011
TIRSDAGSTUR sammen med Henrik Brandt og Svend Rønnest
Det var en meget skidt dag med dis og støvregn det meste af tiden, så fugle var der meget få af.
Nævnes skal 10 Ravne og en jagende Blå Kærhøg ♂ på Astrup enge. 8 Ravne på Ballum enge. En sen Sortklire i Saltvandssøen. Vandstæren sås meget fornem i den lille bæk ved Jedsted mølle. Vi holdt ved Sneum Digesøe med vinduerne nedrullede Svend siger hvad er det for en lyd og kort efter kommer en gammel Vandrefalk susende med højlydt miavlyd og går i gang med at mobbe en fou. Fjeldvåge men vågen lod sig ikke påvirke og efter 3 skinangreb fløj falken videre.
Det var blevet mørkt, en hyggelig dag med indkøb over grænsen og desværre få fugle var forbi.
Tak til heb og svr for en herlig tur.

Se dagens obs. HER

26-11-2011
Smuttur ned i engene syd for Esbjerg, som var særdeles fugletomme med jægere overalt. Jeg så ikke én eneste flok gæs udover de få Grågæs som stod ved Sneum digesø.

Sneum digesø her stor 475 Storspover og rastede, 3 Nilgæs
Klæggraven nord for Kammerslusen, Blå Kærhøg en ♀ og en ♂ og en enkelt Fjeldvåge
Hillerup enge, Blå Kærhøg hunfarvet
Jedsted Mølle her var Vandstæren kommen. Ifølge dofbasen er det første gang i år den er set ved Jedsted mølle

Se dagens obs. HER
og 4 foto af Vandstær ved Jedsted mølle og 3 foto Fjeldvåge fra Kammerslusen + 1 Vandstær video fra turen herunder24-11-2011
Cykeltur se kort herunder

Se turens obs. HER
det var tyndt fuglemæssig derude i dag
har fået fortalt at der skulle hænge en rede af Pungmejsen ved Fovrfeldt søen og den fandt jeg i dag......der er noget der er gået min næse forbi så der skal da i den grad holdes øje til foråret.
22-11-2011
TIRSDAGSTUR igen efter Bonapartemågen i Hirthals
Afgang Esbjerg kl. 07,00 efter 3 timer kunne vi hente Anders på Hjørring banegård som havde taget toget fra Napstjert. Og derefter gik turen de få km. mod Hirtshals havn, Det blev aftalt i bilen at vi skulle starte på stranden og det viste sig som en rigtig god ide for efter få min. stod Bonaparten flot i en lille vandsamling frit fremme mellem en lille flok Hættemåger.
Vi kørte til Uggerby strand hvor Anders fik sig et DK X mere i form af 6 Bjergpibere og så ville han også give øl. Der var set Ørkenpikker på Jerup strand få km. fra Anders´s bopæl og den ville vi gerne have med nu da vi var deroppe, der blev købt øl på vejen dertil som blev nydt på Jerup strand desværre uden Ørkenpikker men 2 Skærpibere fou, her imens 2 Mosehornugler fou på Jerup Strandeng.
Vi kørte Anders hjem som igen gav kaffe med 800kroners cognac til, dog ikke til mig snøft der lå jo ca. 350 km. forude og vi var i Esbjerg ved 18 tiden.
Tak til drengene for en rigtig givtig og meget hyggelig tur nordpå igen, igen.

Se dagens obs. HER
og 5 foto fra turen herunder
Xser holdet bestod af fra venstre Anders Thygesen Napstjert nær Skagen, Henrik Brandt, Svend Rønnest og Per Poulsen alle Esbjerg. De 3 førstnævnte fik et nyt DK X og jeg fik et nyt årsX

3 foto herunder viser Bonapartemågen på Hirtshals strandMosehornugle over Jerup Strandenge18-11-2011
Jeg så en sejler sp. over engen ved Gravlunden kl 12,10 kig godt efter over byen. Sejler nu kan være uhyre giftig. Desværre blev den væk i tågen.....


17-11-2011
Jeg kørte til Blåvand for at se efter Ørkenstenpikkeren som hkn havde fundet i dag. Henrik fortalte hvordan han fandt fuglen på indianermanér nemlig ved at følge fuglens spor ved klitfoden, resten af historien kan du se her. Jeg gik fra pælerækken sydpå til den første æselbunker og tilbage det eneste jeg så var en Havtornespisende Gråkrage og så de omtalte Ørkenstenpikkerspor. Jeg kørte til Skallingen hvor gusen var blevet tyk, derfor de slørede foto herunder, fik straks øje på Vandrefalken som sad på en sædvanlig plads, den fløj et par hundrede m. sydpå for derefter at gå til angreb på en flok stære, den jagede og jagede både fra oven og snigende langs jorden (var lige ved at flyve under bilen) uden held til sidst opgav den da stæreflokken fandt ly en en gran.

Gråkragen smæskede sig i Havtorn

Ørkenstenpikkerspor

Vandrefalken puster ud efter forgæves jagt på stærene

Vandrefalken på en sædvanlig plads

Vandrefalken jagede og jagede og de kan ikke finde ud af at angribe når stæreflokken klumper

Så er det også ligemeget jeg flyver min vej


15-11-2011
TIRSDAGSTUR MED........Henrik Brandt, Svend Rønnest
Turens mål var Rømø, og på vej dertil et kort ophold på Astrup forland ved Rømødæmningens start. Her sad der 2 Havørne hvoraf den ene havde et bytte, næsten samme sted fou. 14 Ravne på noget der lignede en død ko og Blå Kærhøg jagede på engen. I Astrup sø lå bla. 12 Knarænder. Vi fortsatte til Ballum enge og slusen, Masser af Bomlærker, og endda syngende i solen, som var kommet frem. Ca. 25000 Bramgæs græssede på engene, på forlandet ved slusen stod der 2 Havørne som måske var de 2 fra Astrup, en sen Klyde rastede og små Lappedykkere i selve slusen. Rømø gav ikke det helt store nævnes skal en Rød Glente ved Lakolk sø som sad med bytte/ådsel. På tilbageturen fra Rømø stod der ikke mindre end 10 Sølvhejrer på Astrup forland set fra Rømødæmningen. Lige syd for Gl. Hviding engsø havde vi en flok Lapværlinger på hele 55 individer og her jagede også en Blå Kærhøg ♂. På Råhede enge jagede endnu en Blå Kærhøg her var det en gammel ♀. Vi nåede Ribe holme hvor en Mosehornugle og en Fjeldvåge jagede i det sidste lys ligesom en Rørdrum fiskede i digegraven på Vilslev enge. Det var blevet mørkt og vi kørte mod Esbjerg efter en kanon hyggelig dag. I Store Darum havde vi en meget lille ugle som passerede vejen måske Kirkeugle/Spurveugle nede i den str. var det, vi stoppede for at lede men uden held.

Se dagens obs. HER
og 9 foto fra turen herunder

To kratluskere Landsende på Rømø, til venstre Svend Rønnest og Henrik Brandt

Ringmærket Knortegås, Havneby Rømø højre ben

venstre ben

Fou. Knortegæs på Rømø

Fantastisk Sølvhejre her 8 ud af 10 fugle set fra Rømødæmningen

Rørdrum i meget sent lys digegraven på Vilslev enge

Lapværlinger én flok på 55 fugle Rejsby enge

Mosehornugle jagende i skumringen på Ribe Holme

Rød Glente over Lakolk sø på Rømø


13-11-2011
Henrik Brandt, Svend Rønnest og Per Poulsen...........på tur til Hirtshals efter Bonapartemåge.
Vi gjorde et ophold på vejen ved Egå engsø hvor der ifølge dofbasen skulle ligge 3 Rødhovedet ænder 2♂♂ og 1♀, der stod 2 fuglekiggere som havde set de to ♂♂ men havde mistet dem igen. Henrik fandt hurtigt de 2 ♂♂ som var fløjet efter den enlige ♀ og nu så vi de 3 samlet nye årsX i bogen...
Vi fortsatte til Hirtshals hvor Bonaparten ikke var set, og vi så den heller ikke selv om vi gjorde et stort stykke arbejde for at se den. I forsøgende på at finde fuglen var vi rundt på flere lokaliteter deroppe bla. Uggerby strand hvor vi havde 11 Silkehaler insektfangende på fluesnappermanér det har jeg ikke set før i DK og 6 Bjergpibere den sidste var igen en ny årsart, så lidt fik vi ud af bestræbelserne..........
KL. 16 daffede vi sydpå og sendte denne dofcall 13/11 bonaparte måge negativ hirtshals havn 1045-1600 heb, svr, ppo ......... vi fulgte Næstved-EFB i radion og EFB vandt 3-2 efter en hyggelig dag var vi Esbjerg ved 19 tiden.

Bjergpiber11-11-2011
Ville prøve om jeg kunne få en lydoptagelse af Gærdesanger sp. på Grønningen Blåvand. Jeg var på lokaliteten kl 07,15 og frem til 10,15 ikke så meget som jeg så skyggen af fuglen, det var desværre godt trækvejr sidste nat så måske er den smuttet. Jeg fortsatte rundt på Grønningen hvor jeg bla. så 2 Blå Kærhøge og 6 Sædgæs (måske en familie) som er sjældne i sydvestjylland, jeg ser dem 1-2 gange årligt Sædgæssene gik sammen med 3 Blisgæs
Jeg havde en Skovsneppe på vej til Grønningen i morges nyt årsX......

Se dagens obs. HER
og se 1 video og 3 foto fra turen herunder alle med Sædgæs og Blisgæs

9-11-2011
Endomondo Cykle Workout: was out cykle 8.59 km in 45m:05s using Endomondo.
------------------------------------------------------------------------------------

8-11-2011
TIRSDAGSTUR MED HENRIK BRANDT
Der blev meldt Spurveugle ud fra morgenstunden i Hals mose så var det bare med at komme afsted.

Hals Mose......Stor Tornskade 2, Spurveugle 0 vi gik 6 timer i mosen uden held en grim dipper........
Hals by..... Silkehaler 95

Se dagens obs. HER
og 1 foto fra turen herunder


Silkehale ved brugsen i Hals6-11-2011
Ren hygge på Blåvanshuk i dag uden det vilde fuglemæssigt dog et nyt årsX til mig nemlig Silkehaler, lige indtil meldingen kom at Henrik Brandt havde fanget måske en Ørkengærdesanger Sylvia minula på Grønningen i Blåvand. Den skulle vi se på fuglestationen men den var vi ikke alene om det væltede ind med københavnere der havde hørt om fuglen. De kom fra Middelhavsstenpikkeren i Thorsminde som Henrik Brandt og jeg fandt i Tirsdags.
Der skal tages DNA af en fjer fra fuglen inden der forelægger et resultat.

Se dagens obs. HER
og 17 foto fra turen herunder

Dagens obspost på hukket Henrik (hkn) og Michael (mgj) inden al uroen opstod

Det er denne lille sag det drejer sig om


Henrik Knudsen, Ole Zoltan Göller og Henrik Brandt i gang med at tage de forskellige mål på fuglen
Fra venstre Martin Søgaard Nielsen, Brian Wielsøe og Freddy Hansen

Der blev fotograferet ivrig under arbejdet fra venstre Rasmus Due Nielsen, Brian Wielsøe, Andreas Petersen, Martin Søgaard Nielsen, Freddy Hansen, Michael G. Jensen og Ulf Møller.

Målene studeres i bogen

Fra venstre Andreas Petersen, Brian Wielsøe, Martin Søgaard Nielsen, Freddy Hansen, Michael G. Jensen og Ulf Møller.
Næbbet måles

P2 og P8 er lige lange

Fra venstre Martin Søgaard Nielsen, Rasmus Due Nielsen og Ole Zoltan Göller

Fra venstre Andreas Brun Kristensen, Ulf E. Møller, Rasmus Due Nielsen og Martin Søgaard Nielsen

Fra venstre Martin Søgaard Nielsen, Rasmus Due Nielsen, Andreas Brun Kristensen og Henrik Brandt

Fra venstre Tim Andersen, Stig Kjærgaard Rasmussen, Jørgen Hulbæk Christiansen, Jan Eske Schmidt, Freddy Hansen og Andreas Brun Kristensen

Fra venstre Henrik Kristensen, Andreas Brun Kristensen, pigen ?, Tim Hesselballe Hansen og Martin Søgaard Nielsen
Lars Adler Krogh

Henrik Brandt foreviser fuglen

Ole Zoltan Göller og Lars Adler Krogh

Michael Gammelholm yderst til venstre


5-11-2011
Jeg deltog i Filsø gruppens tællinger i dag se dem her
Jeg så bla. Isfugl, Fyrremejse, Vandrefalk og 40,000 gæs
Kørte over Blåvand på hjemturen hvor det blev til en gåtur ud til sabinebunkeren og tilbage igennem mosen sammen med Henrik Knudsen og Michael G. Jensen vi havde en Storkjove, Stenpikker og 2 Husrødstjert
Og så lå der vingerne af en nedslagtet Mosehornugle se foto herunder
4-11-2011
Tur til Fil sø.....Puha hvor er der mange gæs deroppe, meget svære at få tal på de er overalt men et stille bud skulle være 50-60,000. En kæmpestor vandrefalk jagede over markerne, men det var der også andre der gjorde. En rig jæger lå og plafrede løs og det gjorde gæssene meget urolige. 13 Bjerglærker fou., en Sortstrubet Bynkefugl rastede, Stærene var i sort sol når Spurvehøgen dukkede op. Ja det var en god eftermiddag med en fantastisk lydkolisse i flot vejr.

Se dagens obs. HER
og se 1 video og 7 foto fra turen herunderEn lydkulisse........ fugle overalt.


Her er det Kortnæbbede gæs

Vandrefalk lige over mig i dagens sidste lys

Gæs og Gæs med Stære i bunden

Gæs og atter Gæs værsgo og tælle

Pibesvaner med 2 Sangsvaner

Hjejlerne var oppe da Vandrefalken susede forbi

Vandrefalk bag gæssene


3-11-2011
En kort tur ned i engene syd for Esbjerg
Mange fugle i Roborghus her lå bla. 900 Gravænder og 325 Spidsænder, Sneum digesø her lå masser af Krikænder og mange fouragerende Dobbeltbekkasin, på Vilslev enge så jeg en Stor Tornskade jage en Blåmejsestor fugl, jeg fulgte dem i kikkerten ca. 200 m. hvorefter de fløj ud over diget, så jeg så ikke det sidste drama, det var nyt for mig at se en tornskade jage på den måde.
Ellers sås 2 Fjeldvåger og 3 Blå Kærhøge.
På hjemturen en Sorthovedet Måge ved Fovrfeldtbækkens udløb.

Se dagens obs. HER
og 3 foto fra turen herunder

Jagende Blå Kærhøg ♀ Roborghus

Rastende Krikænder i Sneum Digesø

Flok Pibeænder i Sneum Digesø


1-11-2011
TIRSDAGSTUR MED HENRIK BRANDT
og hvilken tur, hvor vi fandt mega hit i form af en Middelhavsstenpikker ♂.
Af andre godbidder kan nævnes bla. Vandrefalk med fugl i fangerne Thyborøn havn, Sort svane 2 på Agger tange, Ørkenstenpikker i Hanstholm, Blå Kærhøg 2 hunfarvede ved Bjerg Thomsens hytte Vest Stadild, Hvidvinget Måge på hjemturen ved Stauning på 10m. afstand, fuglen står på en sort sjapmark overfor Stauning whiskey.

Se dagens obs. HER
og 10 foto og 1 video herunder


Henrik (heb) skriver herunder

Tirsdagstur med hit på Vestkysten
011111 sådan ser datoen ud for årets formentlig bedste tirsdagstur – indtil videre! En dag der startede med afgang hjemmefra kl.0700 mens dagslyset endnu var fraværende med Hanstholm og Ørkenstenpikker ventende forude, udviklede sig meget anderledes end forventet. En rolig og tilbagelænet kaffe- og rundstykpause ved Bjerg Thomsens Jagthytte ved V.Stadil, blev en time senere afløst af adrenalinpåvirket stemning. Ved Thorminde Havn blev den jyske kontenance udfordret, da vi stod overfor en 1k stenpikker i en dragt vi ikke tidligere havde set. Heldigvis var den relativ medgørlig, og med fotos i kassen og aotuudgaven af FiF, kunne vi nærme os en bestemmelse. Ekstern support via mobiltelefon og billedoverførsel hos Hkn, gjorde udfaldet på artsbestemmelsen. Middelhavsstenpikker 1k han af den vestlige formhispanica – 3. fund i DK. Fundet blev uden held udmeldt på DOFcall og twitcherfolket fik derfor kendskab til sjældenheden med to timers forsinkelse kl. 11.55. Herefter udvikledes scenariet som sædvanlig - mange tilrejsende fra hele Dronningerigets afkroge nåede i løbet af eftermiddagen frem inden mørkets frembrud og oplevede sjældenheden.

Ørkenstenpikkeren i Hanstholm sad 10 meter fra bilen da vi ankom til stedet – en smuk og meget fotogen subrarietet.
Hvidvinget Måge kl. 16.00 på en smattet pløjemark tæt på vejen i Stauning satte punktum for en herlig og minderig dag med kikkert og kamera i felten.

heb


Middelhavsstenpikker

Middelhavsstenpikker

Middelhavsstenpikker

Middelhavsstenpikker

Middelhavsstenpikker

Middelhavsstenpikker haletegninger

Ørkenstenpikker

Ørkenstenpikker

Ørkenstenpikker haletegninger

Ung Hvidvinget Måge, samme fugl på video herunder