Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark
26-10-2011
fra 13,00 - 15,30 på Skalingvej 14 i Ho
Ikke mindre end 3 Fuglekongesangere på stedet, overflyvende Hedelærke og fou. Topmejse m.m. Henrik Knudsen kom forbi og kunne berette og vise foto af speciel Stenpikker og Stor Tornskade fra Skallingen, spændende at se hvad det ender med.

Se den korte turs obs. HER
og 3 foto herunder alle af Fuglekongesangere fra turen.


25-10-2011 TIRSDAGSTUREN MED HENRIK BRANDT
Turen blev lavet om til Mandø på grund af den hårde østlige vind.
Der var ikke mange småfugle på øen, de trykkede måske bare da det blæste en pelikan. På Låningsvejen havde vi lysbuget og mørkbuget Knortegås, en Fjeldvåge og Toppet Skallesluger.
På forlandet ud for nordlige klæggrav var gæssene urolige, for hvad? jo Jagtfalken et kæmpe skrummel kom flyvende og satte sig på en pæl langt ude mod sælrevlen. Bjerglærkerne fouragerede samme sted som de plejer på forlandet lige neden for overkørselsrampen sammen med hundreder af Mørkbugede Knortegæs. På det nye stykke engfugleprojekt Mandø myldrede det med bekkasiner og ryler og som noget nyt for mig hundreder af Pibeænder og Krikænder det bliver godt med de nye tiltag. Rovfuglene var repræsenteret bla. ved Fjedvåger 3, Blå Kærhøg 5 som fouragerede rundt på øen. Vi blev trætte af den hårde vind og daffede tilbage til fastlandet, vi havde 3 Blå Kærhøge og 1 Fjeldvåge på hjemturen.

Se dagens obs. HER
og 5 foto herunder


Bjerglærker på forlandet


Lysbuget Knortegås på Låningvejen


Lysbuget Knortegås på Låningvejen


Mørbugede Knortegæs på det nye vådområde


Dobbeltbekkasiner på det nye vådområde24-10-2011
I Blåvand med HEB
Kort efter ankomsten til TDC i Blåvand havde jeg den Brune Løvsanger rigtig godt, Henrik var ikke kommet på plads da han havde glemt kikkerten i bilen og måtte tilbage efter den. Men pyt han havde den i går. Vi kørte om på Skallingvej 14 hvor Anni og Peter ANP luskede rundt de havde lige haft Fuglekongesanger som vi ikke fik, det var også næsten umulig da politiet afholdte træning med narkotika hunde på stedet.


Brun Løvsanger fra Blåvand arkivfoto


21 og 22-10-2011

Henrik Brandt (HEB) og jeg blev inviteret til at overnatte i et rigtigt hyggeligt hus af Kristian Laustsen (KLA) og Troels L. Petersen (TLP) på Mandø. Vi lagde ud med Dværgværling og derefter kratluskede vi hele dagen uden stor held, der var faktisk få fugle i krattene. Af andre obs. vil jeg nævne mange drosler heriblandt Ringdrossel 3, Misteldrossel, Fjeldvåge, Vandrefalk. Lørdag gav en Hvidbrynet Løvsanger inde i byen hørt af de 2 drenge ovre på den anden side af et hus. Ja der var engang jeg kunne leve op til det, nu er Fuglekongernes stemme også væk fra hørelsen. Vi brugte også megen tid på en måske østlig Gærdesanger Troels fik foto af kræet se mere og skrol lidt ned på siden. Vi kørte til fastlandet kl. 13.00 hvor drengene skulle hjem til KBH. Herefter kørte Henrik og jeg til Blåvand for at få den udmeldte Brun Løvsanger, vi søgte den sammen med flere fuglekiggere i en times tid uden at det ville lykkes. Og så retur til Esbjerg efter en rimelig hård tur.
En stor tak skal lyde til Troels og Kristian for et par hyggelige dage på en kanon fugleø.

4 foto herunder


Dværgværling ved bydiget på Mandø

Hvidbrynet Løvsanger inde i byen på Mandø


Troels L.Petersen (TLP) fuld opmærksomhed på måske østlig Gærdesanger


og Kristian Laustsen (KLA) ligeså19-10-2011

MELLEMKJOVEDAG PÅ VEJERS STRAND sammen med HEB
En fantastisk formiddag på Vejers strand med bla. 14 Mellemkjover, 3 Storkjover, 2 Sabinemåger, Thorshane 3, de fleste fugle kom i strandkanten eller over bilen/klitrækken. Hele 7 biler godt fyldt op med fuglekiggere var på plads på rampen på Vejers strand denne skønne morgen, hvor det nærmest myldrede med fugle, Walkierne kørte på fuld skrue på etteren i de forskellige biler og der blev meldt flittigt ud. BUMPEN Men så kl. 13,34 ringede telefonen.....hej det er Troels, nu skal du bare tage det roligt og lytte godt efter hvad jeg siger nu......ska nok.....Eva har fundet en Rødøjet Vireo på Mandø vi står og kigger på den nu.......stilhed....okay vi kommer. Jeg meldte det ud på Walkien og bildørene røg op og efter en kort snak var vi enige om at vi godt kunne nå over Låningsvejen inden højvande. Stor tak til Troels for opringningen. På vej derned kom meldingen på Dof call. Vi nåede frem og havde Vireoen kanon godt. Vi kunne ikke nå tilbage over Låningsvejen men hvad gjorde det vi blev inviteret på mad og drikke i huset hvor Kristian og Troels bor, og kl. 23,30 kunne vi luske hjemover. En meget hektisk , men skøn dag var omme fra kl. 08.00 til kl. 00.50 hvor jeg lagde hovedet på puden.


Se dagens obs. HER
og 6 foto herunder


Rødøjet Vireo på Mandø

Rødøjet Vireo på Mandø, her fortærer den en edderkop
Mellemkjove med køller, ind over bilen på Vejers strand
Mellemkjove i havet på Vejers strand
Sabinemåge over strandkanten på Vejers strand
Thorshane gør pitstop på Vejers strand


18-10-2011
TIRSDAGSTUR MED HENRIK BRANDT
Målet var Mandø, jeg blev hentet 08,30 i silende regnvejr, og det blev ved at regne til 11,30 da var vi nået til Låningsvejen til Mandø og vi havde kun set 5 Blå Kærhøge, 1 Fjeldvåge, 1 Stor Tornskade samt 10,000 Bramgæs på vejen dertil.
På Mandø forland stod en Sølvhejre og masser af Knortegæs. Vi kørte til Nordlige klæggrav på Mandø for at lede efter Storpiberen, der gik en times tid inden vi opdagede den siddende midt på digeskråningen i læ. Vi trillede stille rundt i bilen og kørte bla. på Sdr. Strandvej hvor pludselig 3 Fuglekonger fløj over vejen og landede i en en lille busk lige ved bilen, op med kikkerten og pludselig siger Henrik, Rødtoppet Fuglekonge årskryds nr. 2 var i hus. Vi var herefter nød til at forlade øen på grund af højvandets komme. På hjemturen hvor det var begyndt at blæse kraftigt op, myldrede enge med millioner af vadefugle og både Vandrefalk og Dværgfalk sås jagende. Flere Blå Kærhøge sås også.

Se dagens obs. HER
og 6 foto herunder
Storpiber ved nordlige klæggrav på Mandø

Storpiber ved nordlige klæggrav på Mandø

Rødtoppet Fuglekonge Sdr. Strandvej Mandø

Sølvhejre på Mandø´s forland

Knortegæs på Mandø´s forland, med Ribe domkirke i baggrunden

Stor Tornskade16-10-2011
Kort tur til Mandø hvor jeg løb ind i HEB med frue og Troels og Kristian ved sommerhuset som TLP og KLA skal bo i en uges tid. Der er frokost derinde sagde HEB, det kunne jeg ikke sige nej til. Vi gik en lille runde på øen uden der skete noget som helst. Jeg stak tilbage til fastlandet hvor jeg havde en sen Sortterne fouragerende på Låningsvejen. På Ribe holme sad en ung Vandrefalk tæt på vejen og holdt øje med de overflyvende stære. Jeg nåede til Kammerslusen hvor PBH og HKR havde fundet en Hvidbrynet Løvsanger, og ja sammen med MS fandt vi straks fuglen i en lille busk nyt årsX var i hus.
Lidt nordpå ved Hillerup enge sad en sen Løvsanger.

Se 4 foto herunder

Hvidbrynet Løvsanger ved Kammerslusen.

Ung Vandrefalk på Ribe Holme, fuglen iagttager overflyvende fugle, der kunne jo være noget spiseligt imellem.

Ung Vandrefalk på Ribe Holme

Ung Sortterne på Låningvejen til Mandø


13-10-2011
I dag var jeg på jagt efter den Rødhalsede Gås som var blevet set i går på Inder Bjerrum. Bramgæssene som den er iblandt var flyttet til bla. Mandø hølade og Jedsted forland. Der var flere fuglekiggere på plads dernede og desværre var de 20000 gæs særdeles urolige så den røde blev ikke fundet. Uroen opstod af flere ting bla. overflyvende Havørn, 2 jagende Vandrefalke. På Jedsted forland var vi 4 som er på billedet herunder én på opleveren, nemlig HVID SOL over vaden. Vandrefalkene hunsede rundt med tusinder af ryler som mange gange var oppe i den velkendte klumpen sammen og det glimtede i solen så det var en lyst. Det kunne få sjællænderne til at sige sådan lidt stille, hvad fanden laver jeg på Sjælland. I baglandet på Hillerup enge jagede 2 Fjeldvåger og 1♂ og 1♀ af Blå Kærhøg.
I følge KUC er der sort sol med ca 400,000 Stære ved Ribe Østerå.
Se dagens obs. HER
og 2 foto herunder

Her kikkes efter Rødhalset Gås på Jedsted forland, fra venstre Per Bo Hansen, Henrik Brandt, Poul Holm, og Bo Johansen
Blå Kærhøg jagende på Hillerup Enge


12-10-2011
Kort tur til Ho/Skallingen, mest for at finde en Hvidbrynet Løvsanger ved golfbanen som dog ikke lykkedes. Der var ikke særlig mange fugle i krattene men en Vandrefalk jagede på Nyeng
og 2 Sølvhejre fouragerede på Skallingen. Jeg fik en hyggelig snak med Eske Morthensen og Kurt Hansen begge Nyborg som kunne fortælle at de havde set 2 Vandrefalke ved Sølvhejrene hvoraf den ene, var kommet så tæt på at hejren hakkede ud efter den. Kunne have været et godt foto.
Se dagens obs. HER
og 3 foto herunder

Sølvhejre på Skallingen, bemærk nr. 2 hejre er lidt skjult i sivene

Sølvhejre på Skallingen

Jagende Vandrefalk på Nyeng i Ho


11-10-2011
TIRSDAGSTUR med Henrik Brandt til Vejers strand fra 08,15 - 15,00
Der var rimelig gang i den fra morgenstunden hvor vi havde Søkonger (nyt årsX til mig) inde ved bilerne, Riderne tæskede sydpå i store tal. Mellemkjover ret tæt på, Thorshane trækkende i strandkanten, Alm. Kjove i den første klitrække, Mallemukker meget tæt på og Stor Stormsvale på afstand M.M
Der kom en dofcall med Hvidvinget måge, på Esbjerg havn nord som gik øst ind over den gamle losseplads. Det kunne jo være at den var tilbage på havnen og det ville vi tjekke på hjemvejen, vi kørte lidt rundt på havnen og endte ved Fovrfeldtbækkens udløb uden resultat. En Rødstrubet Lom fiskede i selve bækken.

Se dagens obs. HER
og 5 foto herunder

Felttræf på Vejers strand i morges, fra venstre svenskeren Ronny Malm, Kurt Hansen, Søren B Pedersen, Henrik Brandt og Eske Morthensen

Thorshane i havet, Vejers strand


Thorshane i havet, Vejers strand

Lomvie i havet, Vejers strand

Rødstrubet lom på hundestejlefangst, det kneb alvorligt med at få dem ned når hundstejlen satte piggene ud, Fovrfeldtbækkens udløb


10-10-2011
En times tid på Esbjerg havn/Fovrfeldtbækkens udløb i regn.
Og ja langt om længe fik jeg min første Skærpiber i år ved Fovrfeldtbækkens udløb, ellers ikke meget at notere. Bemærk Stenpikkeren herunder, da jeg så den i farten gav det lige et gib.
Se dagens obs. HER
og 2 foto herunder


Skærpiber Fovrfeldbækkens udløb

Stenpikker men lige da jeg så den gav det et gib, Esbjerg havn nord

7-10-2011
Vejers strand hård vind fra NV byger, obs. fra 12,40 - 16,30
Bla. Stor Stormsvale 4 de 3 inde over stranden, de kom kanon godt se foto, Sodfarvet Skråpe 1, Dværgmåger, Rider m.m.
Den sidste times tid skete der intet så derfor den korte obstid
På rampen holdt 3 andre biler HEB, PBH og JHH

Se dagens obs. HER
og 3 foto herunder
se også Blåvandssiden

Stor Stormsvale i havet, Vejers strand

De har rimelig smalle vinger

Ja de kom helt inde over stranden


5-10-2011 STORKJOVEDAG I BLÅVAND
på hukket fra 07.15- 13,00..... 12 s/m fra sydvest overskyet
Hele 10 Storkjover, 1 Lillekjove, 2 Mellemkjover, Sodfarvet Skråpe nyt årsX, Vandrefalk og Dværgfalk m.m.

Se dagens obs. HER
og 2 foto herunder
se også Blåvandssiden

Storkjove arkivfoto

Storkjove arkivfoto4-10-2011
TIRSDAGSTUREN MED HEB TIL BLÅVANDSHUK ...08,30-15,15
en fantastisk dag blev det til, med masser af fugle så som Sabinemåge, Stor Stormsvale, Thorshane og Mellemkjove m.m.
Se dagens obs. HER

Suler i revet, BlåvandshukThorshane i havet Vejers stand

Lomvie i havet Vejers strand
Felttræf på Vejers strand i morges fra venstre svenskeren Ronny Malm
3-10-2011
Hjem fra København, hvor Rosa og jeg kørte efter en udmelding på Dof call...En Hvidøjet and i Ejlemade sø ved Haslev. Kort efter ankomsten fandt jeg anden og i tilgift en fiskende Fiskeørn, derefter gik det til Esbjerg.


Hvidøjet and med Troldænder


Fiskeørn2-10-2011
I mandehoved tårnet på Stevns, mange prægtige fuglekiggere her. Herligt at blive taget godt imod som ny på stedet, og rundvisning på lokaliteten var fantastisk tak til Ove Jensen.
Herefter til Bøgeskov havn hvor jeg fra P pladsen hørte en kaldende Natugle kl 17,00 har aldrig før hørt Natugle ved højlys dag.


Bramgæs over Mandehovedtårnet1-10 -2011
I Mandehoved tårnet på Stevns, mange prægtige fuglekiggere her.
Af fugle sås bla. Rød Glente 35, Dværgcanadagås 2 med 22 Bramgæs, Dværgfalk, Vandrefalk og Blå Kærhøg.....