Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark
30-8-2011
TIRSDAGSTUREN
Vi kørte til Vejers strand og var der fra 08,25 - 12,00.
En rigtig god dag blev det, med Storkjove lige over vores hoveder, Lille Kjove meget tæt på strandkanten alle kendetegn var tydelig særlig den lille lyse stribe på hånden, bemærkelsesværdig elegant flugt, langt bagparti lys fugl med lyst hoved, Dværgmåger over havet, Mallemuk på klods hold, og så var der meget gang i vaderne som alle trak syd, 90 Suler fouragerede over havet.

Se dagens obs. HER
3 foto fra turen herunder


Gammel Dværgmåge over havet, Vejers strand.


Mallemuk på Vejers strand, tydelig svækket. Jeg gik ud til fuglen og pludselig fik den luft under vingerne og trak syd.


Svartbagene var efter Mallemukken


29-8-2011
Blåvandshuk, Sabinebunkeren fra 08,00-11,00
En rigtig lortedag, stort set intet, Alm. Kjove var det hele. Jeg havde håbet på mere i en kuling fra SV feks. Storkjove og Skråper men det skulle ikke være i dag. Jeg kørte hjem over Grønningen, Skallingen og Nyeng i Ho.

Se dagens obs. HER
2 foto + 1 video fra turen herunder

Fra sabinebunkeren i dag forrest til venstre Andreas APR til højre Henrik HKN bagerst 2 spaniolerHvidklire på Skallingen
23-8-2011
TIRSDAGSTUREN MED HENRIK BRANDT
Vi startede på Blåvandshuk med 6 rovfuglearter heriblandt Fiskeørn og Vandrefalk, over havet trak Kjove, Alk, Havlit m.m. HKN fangede mange Broget Fluesnappere i nettene og i krattene var der godt med fugle, influx af Broget Fluesnapper og Rødstjert. Efter kaffepausen og en hyggelig snak med Finn og Lone (Århus) i fuglestationenes gård kørte vi til Skallingen for at se efter Rosenstæren til mig, der var mange stære men vi fandt den ikke. Ude ved vogterhuset var der virkelig mange fugl i de få fyrretræer. Et mylder af Broget Fluesnapper, Løvsanger, Gransanger og heriblandt var der også 2 Skovsangere. Vi måtte hjem for jeg havde meldt mig til carataker projektet på Fil sø og det startede kl 16,30. På en virkelig flot rundvisning på Fil sø af vores formand JRL så jeg bla. 3 Traner og 2 flyvende Vagtler som er sjælden flyvende.

Se dagens obs. HER
4 foto fra turen herunder

Skovsanger på Skallingen, der var 2 som myldrede rundt blandt Løvsanger, lidt svær syntes jeg men se på den lange hånd så er den hjemme som SkovsangerUdtrækkende Fiskeørn på Blåvandhuk


Og så var der musik til observationerne, en cello spillende mand på hukket lidt special

Rødstjert i klitterne på Skallingen


21-8-2011
Jeg deltog i tårnenes dag ved Sneum sluse fra kl. 7-13. Det blev til 67 arter desværre ikke så meget som sidste år hvor tallet blev 76 arter. Resultatet af tårnenes dag her.
Der var mange gæster og ornitologer på dagen, den faste hårde kerne udgjorde Marco Brodde, Michael G. Jensen, Kim Jensen, Kim Mogensen, Eva F. Henriksen, Søren P. Nielsen og Per Poulsen.
4 foto fra dagen herunder.


Her den hårde kerne, fra venstre Marco Brodde, Kim Mogensen, Søren P. Nielsen, Eva F. Henriksen, Michael G. jensen og Kim Jensen.De allerførste på plads.Marco tegner StenpikkerOg ja der var gang i den på et tidspunkt19-8-2011
Smuttur til Fovrfeldtbækkens udløb og Sneum enge.

Se dagens obs. HER
3 foto fra turen herunder


Småspove på Sneum enge


Småspove på Sneum enge


Har lige været i bad, her en Bomlærke


16-8-2011
TIRSDAGSTUREN MED HENRIK BRANDT
handlede mest om uglerne, da der ikke var noget spændende hverken i Blåvand eller på Nyeng.
Jeg kan fortælle en god og en dårlig nyhed om uglerne
Den gode er at vores lokale Kirkeugle har fået 4 unger på vingerne og bliver i øjeblikket fodret bla. med daggamle kyllinger. Den dårlige er at vores lokale Perleugle missede yngleforsøget øv øv. Jeg vil lige nævne et nyt sted man kan parkere for at komme ned til Ho bugt fra Kjelst, lige overfor Ho Bugtvej nr. 40 er der lavet en ny P plads hvorfra der er en sti til bugten med bord og bænk. se foto her Vi var der i dag og kunne tælle 40 Skestorke, 800 Klyder, 300 Krikænder, 150 Viber m.m..... Prøv det slet ikke så ringe.


15-8-2011
Jeg kørte til Blåvand kl 06,30 for det meste for at se hvad Henrik Knudsen fangede i nettene. Jeg sagde til Henrik ved ankomsten at jeg kom for at se håndholdt Vendehals som mange siger skulle være en oplevelse. Og sørme om Henrik ikke fangede en Vendehals, og ja det er en spøjs fugl i hånden. Ellers gik tiden med at snakke fugle og andre historier med Per Rasmussen, Munken og Per Bo Hansen alt imens den Sorthovedet Sanger gav lyd fra sig i Spottesangerkrattet hvor der også fouragerede Gråsisken, Løvsanger, Topmejse m.m.

Se dagens obs. HER
5 foto af Vendehals og 1 foto af fuglekiggere herunder


Der bliver hygget igennem og lyttet til Sorthovedet Sanger, i Spottesangerkrattet i Blåvand
Fra venstre Munken, Per Bo Hansen og Per Rasmussen.


14-8-2011
Biædertur til det sønderjydske hvor der er 3 par som har ynglet i en grusgrav. Ved ankomsten gik vi en tur rundt i grusgraven hvor der rastede Husrødstert 2, Stenpikker 1, Vibe 300, Tårnfalk 2 og en overflyvende Rørhøg. Biæderne var desværre fløjet med ungerne så på den igen. Vi besøgte også Halk Nor, hvor Rødhovedet Tornskade 1 ♀ ( nyt årskryds til PPO) stadig fouragerede rundt i de små buske på overdrevet sammen med en ung Rødrygget Tornskade. I selve noret lå 16 Toppet Lappedykker og 3 Toppet Skallesluger. Jeg så en enkelt lidt sent blomstrende Nikkende Kobjælde på overdrevet.
På turen derned havde jeg en Fiskeørn overflyvende motorvejen.

Se dagens obs. HER
2 foto fra turen herunder


Rødhovedet Tornskade en ♀


Nikkende Kobjælde overdrevet ved Halk Nor


9-8-2011
TIRSDAGSTUR MED HEB
til Rømø i øsende regnvejr og stærk vind fra NV.
En fantastisk dag blev det til, med masser af vadere helt oppe ved klitfoden. Herlig oplevelse at kunne se disse smukke fugle på meget tæt hold. Og så fik PPO endda hele 2 nye årskrydser nemlig Krumnæbbet Ryle og Hvidbrystet Præstekrave. Nævnes her skal 2000 Alm. Ryle, 1500 Stor Præstekrave, 8 Svaleklire, 8 Tinksmed og 6 Dværgryler. På hjemturen over Nordlige klæggrav ved Kammerslusen hvor der stod 15 Skestorke

Se dagens obs. HER
9 foto fra turen herunder

Krumnæbbet Ryle har fået øje på noget godt


Tinksmedene var fantastiske i dag


Ung Ride


Dværgryle med Alm. Ryler


Ung Hvidbrystet Præstekrave med Alm. Ryle


Fra venstre Islandsk Ryle, Stor Præstekrave og Krumnæbbet Ryle


Hvide Vipstjerter fodrer stadig ungerne, her i opskyllet finder de mange fluer


Alm. Ryler


15 Skestorke i Nordlige Klæggrav ved Kammerslusen


8-8-2011, 07,00 - 10,00
Sneum Digesø, Sneum forland og Esbjerg havn nord.
Nævnes her skal Duehøg som så til at en Spurvehøg slog på en Engpiber på Sneum forland, ikke underlig at vaderne var meget urolige med sådan selskab, Blisgås underlig årstid, i digesøen.

Se dagens obs. HER
3 foto fra turen herunder


Blisgås Sneum digesø, ja det er underligt den går dernede nu


Rørhøg, Sneum digesø


Rastende Stenvendere, udpluk fra en flok på 47, Esbjerg havn7-8-2011
Stranden og Sabinebunkeren i Blåvand
medobs. Henrik Brandt, Svend Åge Clausen, John Frikke og Bjørn Frikke
Vi havde nok forventet os lidt mere denne morgen, måske et par Skråper m.m. men det udeblev. Der trak mange Strandskader en del Krikænder, Fjordterner og 3 Sortterner. På stranden rastede Brushane, Stenvender, Alm. Ryle, Islandsk Ryle mange Stor Præstekrave og ligeledes mange Splitterner.
På hjemvejen i Tarp enge stod ikke mindre end 78 Skestorke.

Se dagens obs. HER
4 foto fra turen herunder

Krikænder over havet Blåvandshuk


Strandskader over havet Blåvandshuk


Skarv over havet Blåvandshuk


Unge af Spættet sæl på stranden Blåvandshuk, Slaikjær fra naturstyrelsen kom forbi og konstaterede at den var syg, og den blev aflivet.


5-8-2011
Vandsangertur (uden held)
Med HEB på Fanø hvor Per Kjær ringmærkede i rørskoven på Sønderho strand.
Det regnede meget da vi tog derover og ligeledes stod det ned i stænger på standen ned til Sønderho men der var masser af vadefugle, Stor Præstekrave i tusinder meget svær at tælle, Kærløber 2, Dværgryle 4, Temmincksryle 2 m.m.

Se dagens obs. HER
8 foto fra turen herunder


Kærløber på Sønderho stranden i regnvejrPer Kjær med ung Sydlig Blåhals


Per Kjær med ung Sydlig Blåhals


Per Kjær med Rørsanger


Per Kjær med Rørsanger

Søren Vinding på arbejde, her fotograferes Leverurt

LeverurtKlitvintergrøn

2/8-2011
HEB OG PPO på Blåvandshuk Fuglestation
Rød Glente overflyvende, Stenpikker, Bynkefugl.


Bynkefugl

Ib og Freddy venter tålmodig på Blåvand Fuglestation, kommer den ikke snart den Sorthovedet Sanger