Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark
31/5 - 2011
Tirsdagstur med HEB
Flyvende Vagtel i Gl. Hviding er meget ualmindelig
igen Sorthalsede Lappedykkere + 4 Sorthovedet Måger i Sneum Digesø
Blåhals ved Nordlig klæggrav Kammerslusen
3 Bynkefugle i Bjørnkær mose som var en lokalitet jeg besøgte for første gang og helt sikkert ikke den sidste, så rigtig spændende ud.
Vejret blev desværre hurtigt meget dårlig med blæst og regn, så ikke den helt store dag.

Turens obs. HER
2 foto fra turen herunder

Flyvende Vagtel er meget sjælden at opleve
Den flyver ikke langt


29/5 - 2011
Microbirding i mit nærområde, med Kærsanger 3 og ynglende Sortstrubet Bynkefugl.

Turens obs. HER
4 foto + 1 video fra turen herunderKærsanger for fuld skrue

Kærsanger
Kærsanger for fuld skrue
Sortstrubet Bynkefugl en ♂
Rådyr næsten i min baghave


26/5 - 2011
Kratlusk på Mandø hvor HEB og undertegnede gik grundig til værks. Der var mange fugle i krattene som det også fremgår af Dof basen men ikke noget usædvanlig faktisk ikke engang en ny årsart. Jeg fik dog en ny Mandøart nemlig Lærkefalken. Jeg ville gerne se de genindvandrede Hvide Storke i Hjemsted ved Skærbæk så vi lavede en afstikker derned og hunnen var på reden, smukt syn........
på vej dertil over V.Vedsted en flot Havørn.

Se dagens obs. HER
6 foto fra turen herunderStorken rugede ved ankomsten men så skulle der skides m.m.
og æggene vendes
Den lidt sjældne rødbrune ♀Gøg på Vilslev enge
Knarand i digegraven på Mandø
Landsvale på Kongeåslusen

Blå Libel ♂ ungt dyr24/5 - 2011

Tirsdagstur i hård kuling med Henrik Brandt, så ikke det helt vilde obs.
Blåvandshuk, med masser af Suler, Terner, Karmindompap 2 ♂♂ i stationshaven. Henrik havde rastende Tejst som jeg aldrig fik øje på, den er ret sjælden hernede vestpå. Henrik Knudsen var på stationen og som sædvanlig en hyggelig sludder med Henrik om dit og datten han havde iøvrigt haft 2 Mellemkjover en lys og en mørk fase.
Sneum Digesø, Nilgås 2, Knopsvane 21 nyt med så mange , unger af Klyde, Grågås og Gråand, ca. 80 Digesvaler fouragerede over søen, 4 Dværgmåger 2 og 3k fugle.
Nordlige klæggrav Kammerslusen, Atlingand, Knarand og Gøg.


Se dagens obs. HER
2 foto fra turen herunder

Syngende Karmindompap i stationshaven
Syngende Karmindompap i stationshaven

22/5 - 2011

Hjemme igen efter en uge på Skagen med masser af herlige fugle og fuglekiggere.
Se teksten på billederne herunder som fortæller lidt om turen
Turen var en DOF tur lavet af DOF sydvestjylland, som skal have stor ros for en god tur, og et meget lækkert hus vi boede i Danmarks nordligste sommerhus lige midt i reservatet på Skagen. Se foto herunder. På hjemturen besøgte jeg Danmarks sidste Toplærker på baneterrænet i Hirtshals.
Se turens vigtigste obs. HER
20 foto + 2 video fra turen herunder

Turens observationer ialt 125 arterToplærke på baneterrænet i Hirtshals

Toplærke på baneterrænet i Hirtshals


Toplærken på baneterrænet i Hirtshals
Toplærke på baneterrænet i Hirtshals

Hvidnæbbet Lom se godt efter på billedet kan godt skimtes nederst lidt til højre for midten, når fuglen drejede hovedet blinkede det kraftige hvide næb i solen, her på Nordstrand

Denne Islom kom fuldstændig pædagogisk hvor diverse kendetegn kunne ses tydelig, når man ser den er der ingen tvivl, dybe tunge vingeslag store fødder strittende langt ud over halen, her på Nordstrand

Islom over Grenen der kom 4 lige ind over hovedet på os denne dag

Ynglende Tejst Skagen havn

Rolf Christensen med ringmærket Gul Vipstjert racen Thunbergi som der er mange af i Skagen på træk

Gul Vipstjert racen Thunbergi som der er mange af i Skagen på træk, her er det i hestefoldene på Nedre Mosevej

Sort Glente taget fra terrasen i sommerhuset Reservatet Skagen

Hvid Vipstjert fouragerende på krebsdyr Skagen havn

Rolf Christensen har fanget en Skovsanger på Grenen

Hjejle her er det i hestefoldene på Nedre Mosevej, i fuld pragtdragt er lige nede for at tanke op til det sidste trip nordpå

Fiskeørn over sommerhuset med en Hornfisk i fangerne

5 af de ialt 10 fuglekiggere som var i sommerhuset i løbet af ugen, jeg var ene om at være der hele ugen.

Rovfugleskrue over Grenen, måske klar til at gå ud over havet

En hardcore fuglekigger på bunkeren ved huset her det Kim Mogensen

Fuglekiggere på det såkaldte Verdens ende på Grenen, fra venstre er det Anette, John Frikke, Kim Mogensen og Michael G. Jensen

Anette og John Frikke på Verdens ende på Grenen

Reservatet med sommerhuset stikkende op, taget fra Nordstrand

Danmarks nordligste sommerhus, et foto af et billede som hang i huset. Teksten kan godt læses


7/5 - 2011

På cykeltur fra Damhussøen via Kagsmosen til Utterslev mose (15 km.)
Havesanger i Kagsmosen og ligeledes Havesanger i Utteslev.
På Vestvolden så jeg noget helt nyt for en vestjyde, Sjaggere på yngleplads 3 par blev det til.
Jeg fulgte et par hvor de søgte føde på græsarealerne for derefter at flyve til reden som jeg fandt. Sært at se en rede af Sjagger i DK.
15 Aurora sommerfugle på strækningen

Se dagens obs. HER
3 foto fra turen herunder

5/5 - 2011
På indkøbstur ned over grænsen, det er ikke sjov, men det blev det på hjemturen hvor Rosa og jeg kørte over Margrethe kogen med 10,000 Bramgæs kunne ikke finde den rødhalsede.
Buntje Ballum med 2 flotte Hedehøge ♂♂
Rømø Dværgterner, Bjerglærker
Senere på dagen med HEB til Tane sø hvor der sad en flot rastende Lærkefalk m.m.

Se dagens obs. HER
1 foto + 1 video fra turen herunder
flere foto fra turen senere

Lærkefalk
Tane søDværgterne fra Rømø, desværre kom der nogle turister så fuglene fløj, der var ellers lagt op til en parring

4/5 - 2011
Hestholm Skjern enge:
Brushane 143, Havørn 1, Atlingand hele 8, Rovterne 1
Skænken sø:
Rørdrum 1

Se dagens obs. HER
3 foto fra turen herunder

Rovterne
Hestholm P plads, Skjern enge
Atlingand
Hestholm P plads, Skjern enge
Atlingand 2 hanner 1 hun
Hestholm P plads, Skjern enge

3/5 - 2011

Tirsdagsturen med Henrik Brandt
Lad det være sagt med det samme det var en rigtig lorte dag, næsten ingen fugle .
Mandø var totalt uinteressant det samme som sidst med 12000 Bramgæs og Løvsangere overalt og overflyvende larmende militær hele dagen. Det bedste på Mandø var kaffen og hyggesnakken hos Niels i hans lækre have derovre.
Ribe Holme: Fiskeørn overflyvende og årets første Tornsanger
Sneum Digesø: Ynglende Splitterne ny her og 3 Dværgmåger, da regnen kom ved 15 tiden var der mindst 300 svaler fouragerende

Se dagens obs. HER
1 foto fra turen herunder

2/5 - 2011
Ribe Holme: Stadig Rødlom, masser af Brushøns på spilleplads, og pludselig drønede Blishønsene ind i rørskoven Havørn tænkte jeg, og ja en ung Havørn hang over mit hoved med en krage i røven.
Nordlige klæggrav ved Kammerslusen: Sortklire 9 de var sorte som tjære, et halvt hundrede Klyder og en jagende Spurvehøg

Se dagens obs. HER
6 foto fra turen herunder