Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark

29/3 - 2011
Tirsdagstur med Henrik Brandt
turen gik op i Dof Vestjylland området i et meget blæsende vejr
nævnes skal fra Thorsminde, Suler 15, Splitterne, Rødlommer 20
Vest Stadild fjord, Lille Skallesluger 4, Rørhøg 3
og så fandt vi også en rugende Stor Hornugle tys,tys......
Det var også dagen hvor der blev halsmærket gæs i Vest Stadild kunne vi se, der var halsmærkede gæs overalt.

1 foto fra turen herunder

Fouragerende Sule ud for Thorsminde

28/3 -2011
Sønderho strand, Fanø.....Skægmejse 2, Rørdrum 1 paukende. Gråstrubet Lappedykker 1, Sandløber 35


Skægmejse

27/3 - 2011

Skjern enge med fruen
Ikke vildt mange fugle nævnes skal Sorthalset Lappedykker 2, Toppet Lappedykker 18, Hjejle 150, Skeand 12, Bomlærke 12.
Skaven strand: Skestork 1
2 foto fra turen herunder
Sorthalset Lappedykker
Hjejle

25/3 - 2011
Ribe Østerå her stod 19 Store Kobbersnepper og Rørdrummen paukede ude i rørene. Ellers ikke noget nævneværdig. Hjemover via Ribe Holme med en stor flok Bramgæs, Sneum forland med store flokke af Spidsænder og Krikænder, flokken af de sædvanlige Knortegæs bliver større og større, og i Sneum Digesø er der nu 2 Sorthovedet Måger + masser af gæs og ænder og Hættemåger et fantastisk liv det giver i søen når mågekolonien etableres. Held og lykke til alle med obsene derude.
5 foto fra turen herunder

Dagens obs. klik for stor
Sorthovedet Måge 2 Sneum Digesø
Store Kobbersnepper Ribe Østerå
Bramgæs over Ribe Holme
Fouragerende Grågæs og Pibeænder Sneum Digesø
Krikand Sneum Digesø
23/3-2011

Med Henrik Brandt til Skallebæk ved Haderslev hvor der ifølge Dof Basen skulle være 2 Lille Flagspætte, vi så ingen men derimod 2 Stor Flagspætte, Halemejser, Ravn m.m.
2 foto fra turen herunder
Dagens obs. klik for stor

Grønsisken en flok på 15

Gransanger
22/3-2011

Med Jens Ole Byskov
Ribe Østerå, hjem over Kammerslusen, Jedsted enge, Sneum Digesø
Mange fugle i Østeråen bla. Stor Kobbersneppe 17, Brushane 2 masser af ænder, Jedsted enge 2 Hvide Vipstjerter første i år, og så et mylder af fugle i Sneum bla 35 Klyder m.m.
2 foto fra turen herunder

Dagens obs. klik for stor
Blisgås Nordlige klæggrav Kammerslusen

Fouragerende Pibeænder Sneum Digesø
21/3 -2011

Microbirding på cykel i Esbjerg skovene. Det var lidt tyndt i dag, nævnes skal dog Grønspætten som var på plads og de Korttåede Træløbere var der også på Trøløberstien.
2 foto fra turen herunder

Dagens obs. klik for stor

Stor Flagspætte♀
Spætmejse
17/3 - 2011

Microbirding på cykel til Fovrfeldtbækkens udløb hvor det bedste var 2 sydvest trækkende Rød Glente og derefter Esbjerg Skovene som var kanon i dag med bla. Grønspætte♀ har aldrig haft denne art så godt som i dag, Korttået Træløber, Gransanger, Vindrossel, Halemejse m.m.
3 foto + 1 video fra dagens tur herunder

Dagens obs. klik for stor
Grønspætte♀, Esbjerg skovene
1 af 2 Røde Glenter over Fovrfeldbækkens udløb

Pibeandepar i Esbjerg skovene


15/3 - 2011

Tirsdagstur med Henrik Brandt, turen gik til Sneum digesø med Sorthovedet Måge, forlandet i Sneum gav en Havørn på vadden. Kongens Mose i Sønderjylland, Stor Tornskade, Traner, Sortstrubet Bynkefugl♂. Draved skov igen igen efter spætter men ingen spætter hvad sker der? vi havde Huldue og Ravn her. På vej ud til digerne igennem Visby havde vi en rigtig god Rød Glente. Ballum enge, Ravn hele 16 og 3 Fjeldvåger fouragerede over digekronen. Vi nåede til Astrup sø ved Rømødæmningen Knarand 30 dette er Knarandehullet, Sortstrubet Bynkefugl en♀ fouragerede her og en Ravn fløj over. Mandø var dårlig i dag Blå Kærhøg♀, 9000 Bramgæs, en Vandrefalk jagede på forlandet, og på Låningsvejen en flok på 50 Bjergirisker fouragerende.
3 foto fra turen herunder

Dagens obs. klik for stor

Rød glente over Visby, Sønderjylland

Huldue i Draved skov

Tranepar i Kongens mose14/3 - 2011

Sammen med Jens Ole Byskov

Blåvand..... Amerikansk Fløjlsand 1, Havlit 3, Fløjlsand 30, Sortand 200.
Grovsø..... Sortstrubet Bynkefugl 1♂, Stor Tornskade 1, Misteldrossel 2.
Fiil Sø..... Grønsisken 2, Rørspurv 10, Halemejse 6, Sangdrossel 2, Fyrremejse 2, Sanglærke 10, Engpiber 3, Bogfinke 43, Kvækerfinke 4, Gulspurv 56, Ravn 1, Musvåge 1, Sangsvane 5.
Fiil sø søen..... Toppet Lappedykker 1, Sangsvane 11, Taffeland 12, Gråand 16, Troldand 4, Pibeand 4.

Halemejse, Caudatus fra Fiil sø i dag
Halemejse, Caudatus fra Fiil sø i dag
Halemejse, Europaeus fra Fiil sø i dag11/3 -2011
Fourfeldtbækkens udløb..... Rødben 150, Stenvender 22, Alm. Ryle 4, Strandskade 60, Sortkrage 3, Måge sp.250 flest Hættemåger, Storspove 11, Stor præstekrave 1, Sanglærke 2.
Roborghus..... Gravand 600, Spidsand 28, Gråand 8, Storspove 53, Strandskade 120, Krikand 4.
Sneum engsø..... Bramgås 5000, Blisgås 125, Grågås 80, Krikand 55, Taffeland 6, Gråand 12, Gravand 55, Troldand 4, Spidsand 22, Pibeand 108, Hvinand 11, Vibe 8, Sanglærke 3, Skarv 2.
Darum enge.... Vibe 138, Hjejle 65, Stær 20, Sanglærke 5, Fiskehejre1, Misteldrossel 1.
Vilslev enge..... Laplandsværling 15, Engpiber 8, Sanglærke 6, Hjejle 20, Vibe 14, Blisgås 110, Grågås 120, Bramgås 2, Musvåge 1, Blåmejse 1.
Klæggraven nord for Kammerslusen.....Bramgås 4000.
Råhede enge..... Vandrefalk 1.

Laplandsværling på Vilslev enge

Bramgæs over Sneum digesø


8/3 - 2011 Tirsdagstur med Henrik Brandt 8.30 - 17.30

Tjæreborg enge.....Musvåge 2,Bomlærke 1, Vibe 25
Turen til Draved skov..... Ringdue 30, Gulnæbbede svaner 78, Sanglærke 6,Tyrkerdue 6.
Draved skov..... Huldue 2, Ravn hørt, Blåmejse 6, Musvit 3, Musvåge 1,Træløber 1, Bogfinke 2.
Kongens Mose..... Bomlærke 38, Stor Tornskade 3, Trane 6, Vibe 3, Nilgås 6, Gulspurv 5, Sangsvane 150, Pibesvane 71, Misteldrossel 2.
Rømø..... Sangdrossel 1, Vibe 14, Gulspurv 20, Krikand 4.
Rømødæmningen..... Mørkbuget Knortegås 200, Lysbuget Knortegås 8, Rødben 30, Gravand 150, Storspove 378, Pibeand 10, Grågås 23.
Astrup enge..... Engpiber 10, Musvåge 2, Fjeldvåge 2, Blisgås 60, Grågås 220.
Astup sø..... Hvinand 8, Knopsvane 2, Gråand 4, Strandskade 2.
Brøns enge..... Sortstrubet Bynkefugl 1♂, Stær 75, Vibe 4, Dobbeltbekkasin 2, Blisgås 4, Grågås 115.
Rejsby enge..... Krikand 4.
Gl. Hviding engsø..... Stor Skallesluger 18, Lille Skallesluger 1♂ 3♀♀, Sangsvane 6, Knopsvane 32, Knarand 2, Gråand 59, Troldand 12, Pibeand 32, Hvinand 3, Krikand 15, Taffeland 10, Toppet Lappedykker 1.
Gl.Hviding enge..... Blisgås 525, Grågås 25, Knortegås 1, Bramgås 500, Kortnæbbet Gås 225.
Ribe holme..... Musvåge 2, Spurvehøg 1, Blisgås 175, Kortnæbbet Gås 21, Grågås 30.
Klæggraven ved Kammerslusen..... Knopsvane 22, Stor Skallesluger 14, Grågås 25, Blisgås 2, Musvåge 1, Vibe 4.
Jedsted engvej..... Blisgås 55, Grågås 75, Bomlærke 10, Sangsvane 37.


Traner ankommer til Kongens mose
Tranedans i Kongens mose
Flere ankommer
Sang & Pibesvaner i Kongens mose
Lille Skallesluger 1♂ og 3♀♀ ved iskanten Gl. Hviding engsø