Opdateringer på bloggen:
Foto album opdateret 13-4-2019 med. Spætmejse ----- Ny video på YouTube. Perleugle ----- 151 Årsarter fugle pr. 9-4- 2019 ----- 406 fuglearter set i Danmark

januar 2009

Lørdag den 31/1-09

Esbjerg skovene: på cykel i et flot solskinsvejr. Og jeg skal mene der var forår i luften, skoven var tæt af syngende mejser flest Musvit og blåmejse, Stor Flagspætte hamrede løs på træerne, Vandrikserne hylede i sumpen, og Skovduerne var oppe i parringsflugt så jo naturen rører på sig. I søerne i Vognsbølparken var der Krikænder, Pibeænder, Taffelænder og de sædvanlige Grønbenede Rørhøns i meget store tal de trives tilsyneladende rigtig godt dernede. Og hov hvad var det! det var Spætmejsen som også gav lyd fra sig i dag. Inden jeg tog hjemmefra drømte jeg om at se Grønspætten eller Nøddekrigen til landskampen på netfugl.dk men nej de var begge negative, der var rigtig mange Skovskader i skoven som hentede føde frem fra hamstringsdepoterne her lurede jeg særlig meget efter Nøddekrigen men nej det skulle ikke være i dag. På hjemturen løb jeg på Svend Rønnest på gåben med kikket og foto, han havde heller ikke set det helt store.

Denne Hættemåge står lige nu i Vognsbølparken Esbjerg sammen med 125 andre Hættemåger. Den ligner én af de måger man fanger med de bare næver ved søen på Vesterbro torv i KBH. jeg her set hvordan de med brød lokker mågerne så tæt på at de kan snuppe dem med hænderne. Kan bare ikke rigtig li at metalringen har noget med HOLM så jeg har sendt den ind. 3 foto herunder.


Èn af Musvågerne i Esbjerg skovene er meget hvid
Pibeand ♂ og ♀ Vognsbølparken Esbjerg
Råge Esbjerg skovene
Taffeland ♀ Vognsbølparken Esbjerg

Torsdag den 29/1-09

Bryndum: Tyrkerdue 35 er mange, Gråspurv en flok på 13 er ikke alm. mere, Vindrosler og sjaggere, en kragefugleflok på 200 fou. og endelig Viber 30.
Varde sønderplantage her skete der intet den første times tid, først da et mejsetog kom forbi skete der noget der var Topmejser nyt års ✘, Sortmejser og Fuglekonger med på toget. På hjemturen over Koksspang grusgrav her var intet, videre til Guldager mølledam Lille Lappedykker, Stor Skallesluger ♂ og ♀, Taffeland m.m. for søren hvor var det koldt lad mig komme hjem i varmen.

Topmejse i Varde sønderplantage.
Fuglekonge i Varde sønderplantage.<

Fredag den 23/1-09

Ville prøve Nøddekrigen igen i Sdr. Farup Bjergplantage men også i dag var den negativ, vadede rundt i plantagen i 2 timer. Jeg kørte til engene ude vestpå, og på Sdr Farup enge stod en flok Sjaggere som også indeholdt en enkelt Misteldrossel den første i år. Videre til Ribe holme med Fjeldvåge, Viber, Musvåger og en flok Engpibere. Klæggraven nord for Kammerslusen stadig 2 Skeænder flotte hanner, Pibeænder og Stor Skallesluger. Nr. Farup enge Fjeldvåge 1, Blå Kærhøg 1 hunfarvet, Sangsvane 35, Pibesvane 6. Jedsted mølle Lille Lappedykker 9 på så lidt vand at de kunne nå bunden uden at dykke, så sjovt ud. Jedsted enge Musvåge 4, Blå Kærhøg 1 han, Grågås og Bramgæs blandflokke ca. 10.ooo fugle, 31 Storspover, Pibe og Sangsvane 225 flest Sang, Stormmåge 175, Bomlærke en flok på 15 kæmpende op mod snestormen, 1 Fjeldvåge i overlegen stil, Spidsænder 120 i et lille tilløb til Kongeåen var meget urolige og så fantastiske ud når flokken var i luften, 35 Sjaggere fouragerede på en muddermark og endelig Lille Skalleluger hun og Stor Skallesluger i digegraven. Sneum enge i vejsiden kom 11 Agerhøns trippende ved at være et sjældent syn. På Sneum forland fouragerede 33 Snespurve og en kæmpeflok på 250 Storspover rastede. Sneum Engsø var godt belagt med Pibe, Spids, Hvin og Taffelænder.
Billederne er ikke for gode men det var vejret ihvertfald heller ikke sneslud og kuling. Se på dem sådan så det ud i dag derude.

Blå Kærhøg han over Jedsted enge
Samme fugl
Fiskehejrene har travlt i de tomme ørreddamme på Jedsted fiskeri som iøvrigt snart bliver fyldt op igen.
Lille Lappedykker Jedsted fiskeri.
Lille Skallesluger hun, her var oddsene hårde, fotograferet igennen rørskoven i en mindre snestorm. nyt X til Landskampen.
Spidsænder med flere tusinder Bramgæs underneden, Jedsted enge ved Kongeåen.
Storspover som der virkelig er mange af i engene lige nu, her på Sneum enge.

Torsdag den 22/1-09

Jeg læste på basen at der var set Nøddekrige og Fyrremejse i Sdr. Farup Bjergplantage, det var da gode arter til landskampen så jeg drog derned ved 10 tiden. Jeg gik rundt i plantagen til kl. 14.25. Nøddekrigen var desværre negativ, men Fyrremejsen havde jeg kanon godt, jeg så og hørte 2, derudover så jeg fine Stor Gråsisken, Dompap, og en stor blandflok på ca. 100 fugle med flest Bogfinker, mange Gulspurve og enkelte Kvækerfinker.

Fyrremejse
Stor Gråsisken
Dompap han

Onsdag den 21/1-09

Henrik Brandt sms'er om jeg vil med på X togt til landskampen. Og det var rimelig vejr så ja det ville jeg gerne. Henrik havde Kirkeugle i tankerne og vi kørte fra mig ved 0945 tiden. Efter få min. kørsel kom en Vandrefalk susende i Guldager. Første stop var Kirkeuglestedet lidt nord for Esbjerg som var negativ. Næste Kirkeuglested var Skovlund oppe ved Ansager. På vejen havde vi en kæmpeflok Bomlærker på 150 fugle og 200 Sjaggere. Vi ankom til gården i Skovlund ingen ugle, Henrik bankede på og en ældre mand lukkede op, vi forklarede hvad vi ville og så kunne vi bare gå ind i laden. Når det er sådan et vejr som nu sidder den inde i agnrøret som lå oppe på spærene sagde den ældre mand, vi lånte en stige og kunne se den lille ugle sidde inde i røret. Jeg samlede lidt gylp og fjer op som lå på loftet. Efter at have set på den store flok gulnæbbede svaner som stod nær gården 400 Sangsvaner og 40 Pibesvaner, og Henrik havde en Hvid Vipstjert forlod vi igen gården. Vi kørte til Nørholm skov hvor Ravnen gjaldede ud over skoven og Stor Flagspætte, Spætmejse 4 og Sumpmejserne drønede rundt i krattene. Næste stop blev Sig fiskeri hvor vi lige da vi stod ud af bilen hørte en skrigende fugl komme imod os op langs med åen det var Svalekliren. Op med kikkerten for at se efter Vandstæren inde over dammene, hov hvad var det der sad på trådene over dammene en Stor Tornskade det var da helt vild på dette underlige sted for en Stor Tornskade. Vandstæren var negativ. Vi fortsatte til Karlgårde sø hvor der lå mange ænder flest Krikænder 250, Gråand, Spidsand, Pibeand, Hvinand. Lappedykkerne var repræsenteret ved Lille Lappedykker og Toppet Lappedykker,lidt længere ude lå 14 Stor Skallesluger og 12 Knopsvaner. Jeg får øje på en sjov and i kikkerten og kikker længe på den og så kom der pludselig 2 Isfugle susende igennem kikkertfeltet, den sjove and kunne jeg ikke bestemme på den afstand i kikkert så jeg bad Henrik om at se den i teleskopet (han var den eneste som tog det med til søen) og straks melder han Havlit første gang jeg ser Havlit i Karlsgårde sø endnu et X til landskampen. En kanon dag var ved at miste lyset så vi drog hjemover. PS. vi samlede en ihjelkørt Musvåge op som skal bruges til nærmere studier, og et slag på tasken så vi vel 40 Musvåger på turen.

Kirkeugle nyt års X
Stor Tornskade Sig fiskeri et meget underligt sted.

Mandag den 19/1-09

En længere køretur blev det til i dag. Jeg kørte til Hovborg fiskeri efter Vandstær til landskampen. Jeg havde den der sidste år. Ved ankomsten talte jeg med en meget flink fiskemester som sagde gå bare ind i området, jeg spurgte ham om han havde set Vandstæren i år, Vandstæren hvordan ser sådan én ud? og jeg måtte forklare dens udséende hvortil han sagde nej den havde han ikke bemærket. Jeg gik rundt inde imellem dammene og der fløj en Bjergvipstjert op men Vandstæren var negativ. Jeg forlod stedet og kørte til Klelund plantage hvor jeg havde Kærnebider 3, Gulspurv, Lille Korsnæb en flok på 22 fugle, hørte Ravnen og Spurvehøgen jagede. Herfra til Føvling for at se efter Kirkeuglen som var negativ ved begge kasser. Fortsatte til Fæsted mose med en rimelig flok Bogfinker, Sangsvane 45 og 5 Pibesvaner, 2 Musvåger kredsede. Klokken gik men jeg kunne godt nå engene syd for Esbjerg så derfor afsted til Ribe og ud mod Kammerlusen hvor jeg i åen havde Toppet Lappedykker og på Ribe Holme 1 Blå Kærhøg brun fugl. Klæggraven nord for Kammerslusen gav Skeand 2, Knarand 1 han, Musvåger, Fjeldvåge, Pibeand, Krikand. Kongeåslusen: 1000 Spidsænder. Jedsted enge: Bramgås 8000, Blisgås 30, Kortnæbbet Gås 250, Grågås 100, Blå Kærhøg 1han og 2 brune fugle, Bjergirisk. Jeg sluttede dagen ved Jedsted Mølle som kun gav en flot Bjergvipstjert.

Sangsvanefamilie med Bramgæs underneden på Jedsted enge
Bjergvipstjert Jedsted fiskeri i en udtørret dam. Ikke så mærkelig at den hedder viphale for jeg skal da mene at der er gang i den.

Bjergvipstjert Jedsted fiskeri i en udtørret dam.
Bjergvipstjert Jedsted fiskeri i en udtørret dam.
Bjergvipstjert Jedsted fiskeri i en udtørret dam.
Bjergirisk enlig fugl som er kommet fra flokken.

Torsdag den 15/1-09

Cykeltur i Esbjerg skovene gav bla. Skeand, Stor Skallesluger, Vandrikse, Korttået Træløber og ikke mindre end 30 Grønbenet Rørhøne.

Skeand

Skeand en flot andrik

På dette korte klip af Skeanden høres Korttået Træløber meget fint

Sådan ser en Vandrikse ud når den løber stærkt og der ikke er meget lys.

Kærnebider ny matrikelart, set til morgenkaffen.

Onsdag den 14/1-09

Et par hundrede Strandskader, 60 Stenvendere, 45 Islandske Rødben, en enkelt Sortgrå Ryle, Lille Kobbersneppe 25 m.m. alt dette kunne opleves ved Fovrfeldtbækkens udløb her i eftermiddag. Sortgrå Ryle var en ny til Landkampen se her

Sortgrå Ryle

Tirsdag den 13/1-09Her 20 Bjergirisker ud af en flok på ca. 100, i tæt tåge Fovrfeldtbækkens udløb, enkelte fugle har gult næb.

Torsdag den 8/1-09

Russisk Sølvmåge på Esbjerg havn. Se data herunder

Dear Per,

Thank you for reporting our ring and very nice photo. All details are
below.

=========================================================================
RING NUMBER Moskwa ES-013 828
plus markers white plast. ring KY04
SPECIES Larus argentatus
SEX, AGE pull
RINGING DATE 12.07.2007
PROVINCE Russia, Murmansk O.
RINGING PLACE Kandalakshskiy Nature Reserve, Severnoe lesnichestvo,
isl. Farvaternaya
COORDINATES 67.05 N 32.29 E
---------------------------------------------------------------------
FINDING DATE 26.10.2007 og 27.02.2008 og 08.01.2009
PROVINCE Denmark, Jylland (Jutland)
FINDING PLACE Estbjerg harbour
COORDINATES 55.28 N 8.25 E
FINDING Larus argentatus
DETAILS sight record colour mark
COMMENT Pfoto of the gull with well-readable plastic ring sent
-----------------------------------------------------------------------
ref. 351/07 Denmark
-----------------------------------------------------------------------
DISTANCE 1813 km
_______________________________________________________________________


Best regards
Irina Kharitonova
Bird Ringing Centre of Russia

Sildemåge

Sildemåge, Sølvmåge og Svartbag


Krikandepar ved Fovrfeldtbækkens udløb hvor der også var Sortstrubet Bynkefugl han og hun

Mandag den 5/1-09

Sidste nye billede modtaget Rosenbrystet Kærnebider i Esbjerg

Søndag den 4/1-09

Sandsynlig Rosenbrystet Kærnebider i Esbjerg i juledagene billeder tilsendt af finderen.

Snakken racer på Faacebook om kærnebideren

Fredag den 2/1-09

Jeg er glad i dag har fået nyt DK.X nemlig Sørgedue i Skagen se mere